: Σε εκκρεμότητα βρίσκεται το μηχανογραφικό του 2022, παρά το γεγονός ότι οι υποψήφιοι μετράνε μόλις λίγους μήνες πριν τη διενέργεια Πανελληνίων. Εν αναμονή των αποφάσεων για το αν καταργήσεις ή συγχωνεύσεις τμημάτων θα εφαρμοστούν από φέτος.

Ελπίδα Οικονομίδη-

Οι συζητήσεις των προηγούμενων μηνών συνεχίζονται μεταξύ υπουργείου Παιδείας και ΑΕΙ για τυχόν συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων, με τη λήψη αποφάσεων να μετατίθεται προς το Μάιο, όπου αναμένεται να ενημερωθούν οι υποψήφιοι και για πιθανές αλλαγές που θα προκύψουν στις επιλογές τους μετά τη διενέργεια των Πανελληνίων 2022.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δείχνει διατεθειμένη να προχωρήσει σε αλλαγές ακόμα κι από φέτος, ως συνέχεια των ενεργειών της τα προηγούμενα χρόνια, με την αναστολή λειτουργίας 37 νέων τμημάτων και την κατάργηση ακόμα τεσσάρων, όμως στον αντίποδα τα ΑΕΙ προβάλλουν αρκετά κωλύματα για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Πώς επηρεάζουν οι αλλαγές τους υποψηφίους

Μέχρι τις τελικές ανακοινώσεις όμως, ρευστό παραμένει το τοπίο για τη διαμόρφωση του μηχανογραφικού καθώς το εύρος των αλλαγών παραμένει αδιευκρίνιστο.

Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Παιδείας βρίσκονται πολλά τμήματα, ιδίως σε όσα συναντάται το ίδιο αντικείμενο σπουδών σε υπερπληθώρα που δεν αντιστοιχεί στη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Οι πρυτάνεις μετά την Σύνοδο της περασμένης Τετάρτης, θα προωθήσουν στις Συγκλήτους τους τις προτάσεις των τμημάτων τους και θα προχωρήσουν στις τελικές εισηγήσεις προς το Υπουργείο Παιδείας.

Οι μεταβολές που σχεδιάζονται αναμένεται να ανατρέψουν αρκετά δεδομένα για τους υποψηφίους κατά την συμπλήρωση των επιλογών τους, με τον χρόνο εφαρμογής τους όμως να παραμένει ερωτηματικό. Σε κάθε περίπτωση, ο ακαδημαϊκός χάρτης βρίσκεται υπό αναμόρφωση και αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τους φετινούς υποψηφίους, που ήδη έχουν νέα δεδομένα, αλλά και αυτούς των επόμενων ετών.

-Η πρώτη αλλαγή αφορά την κατάργηση ή τη συγχώνευση τμημάτων. Κάποια τμήματα ίσως απουσιάζουν από το μηχανογραφικό και άλλα ίσως αλλάξουν ονομασία.

-Η δεύτερη αλλαγή αφορά την έδρα των τμημάτων. Ήδη έχουν ληφθεί αποφάσεις για τμήματα που θα μεταφερθούν σε άλλες πόλεις, κυρίως στην κεντρική έδρα του Πανεπιστημίου.

-Η τρίτη προβλέπει αναδιαμόρφωση στο πρόγραμμα σπουδών, μια μεταβολή ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς αφορά όχι μόνο τα διδασκόμενα μαθήματα και πιθανώς εργαστήρια, ανάλογα με το τμήμα, αλλά πολύ πιθανόν και τα επαγγελματικά δικαιώματα που προκύπτουν από τις νέες αλλαγές.