Κρατικές παιδικές κατασκηνώσεις: 555 προσλήψεις

Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού Παιδικών Εξοχών Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2017 προχώρησε το υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με την απόφαση οι ανάγκες για προσλήψεις προσωπικού των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων…

Απεργία: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ σήμερα και αύριο

ΑΠΕΡΓΙΑ: Με στάσεις εργασίας, οι οποίες και ξεκινούν σήμερα, Τρίτη, στα λεωφορεία, θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες στην 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει για την Τετάρτη 17 Μαΐου η…

Αλλαγές στον ΕΦΚΑ: Έτσι θα αναρτώνται οι αποφάσεις – Τί ισχύει με τους κωδικούς

ΕΦΚΑ: Tα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τις αναρτήσεις απόφασεων του ΕΦΚΑ στο Διαυγεια επιχειρεί να λύσει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας. Όπως τονίζεται «οι παλιοί χρήστες πρέπει να προμηθευτούν…

Αλλαγές στα Capital Controls – Πώς θα γίνει η χαλάρωση

Με την μερική απελευθέρωση του ανοίγματος λογαριασμών από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, διευκόλυνση στη ρευστότητα από τις τράπεζες, καλύτερη διακίνηση κεφαλαίων προς το εξωτερικό, θα επιχειρηθεί η πρώτη φάση της χαλάρωσης των capital controls. Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών έχει ένα… οξύμωρο. Δεν αναφέρει πουθενά χρονικά όρια για το πότε θα γίνουν τα βήματα χαλάρωσης, κάτι που σημαίνει ότι δύο χρόνια μετά την επιβολή τους, ενδεχομένως να περάσει αρκετός καιρός ακόμη. Σημαντικό είναι επίσης να υπάρξουν σύντομα κινήσεις ως προς την αύξηση του ορίου αναλήψεων στα 2.000 ευρώ το μήνα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια για να γίνουν συγκεκριμένα βήματα. Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση: Σε συνέχεια των μέτρων χαλάρωσης που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, καθώς και των πρόσφατων θετικών οικονομικών εξελίξεων, και με στόχο την ενημέρωση του κοινού, οι ελληνικές αρχές δημοσιεύουν σήμερα τον οδικό χάρτη για την περαιτέρω σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων με στόχο την πλήρη άρση τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη χρηματοπιστωτική και μακροοικονομική σταθερότητα. Ο οδικός χάρτης συντάχθηκε σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και είναι ένα μη δεσμευτικό από νομικής άποψης κείμενο, το οποίο αποτυπώνει τη στρατηγική των αρμοδίων αρχών. Τα επόμενα βήματα προς την περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων θα πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης και προσεκτικής στρατηγικής, η οποία παρουσιάζεται στο συνημμένο οδικό χάρτη. Ειδικότερα, ο οδικός χάρτης, περιγράφει σε στάδια τα ορόσημα που αποτελούν προϋποθέσεις για την υλοποίηση των βημάτων χαλάρωσης. Η υλοποίηση των βημάτων χαλάρωσης προβλέπεται να είναι σταδιακή, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον και κλίμα, ενώ η αλληλουχία των ενεργειών δεν είναι χρονικά οριοθετημένη – δεν υπάρχουν χρονικά όρια ως προς τη διάρκεια κάθε σταδίου. Οδικός χάρτης για τη σταδιακή χαλάρωση και άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων Εισαγωγή Οι ελληνικές αρχές παρουσιάζουν τον οδικό χάρτη για την περαιτέρω σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων, με στόχο την πλήρη άρση τους το συντομότερο δυνατόν, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη χρηματοπιστωτική και μακροοικονομική σταθερότητα. Ο οδικός χάρτης περιγράφει απλώς τις στρατηγικές επιδιώξεις των αρμόδιων αρχών και, συνεπώς, δεν είναι νομικά δεσμευτικός. Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων στην Ελλάδα επιβλήθηκαν τον Ιούνιο 2015, με σκοπό αφενός τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσω του περιορισμού των εκροών καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα, και, αφετέρου τη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας από δυσμενείς μακροοικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις. Οι εκροές καταθέσεων σημαντικού ύψους, που είχαν προηγηθεί της επιβολής των περιορισμών, αντανακλούσαν σε μεγάλο βαθμό την αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις το 2015. Η συνακόλουθη απώλεια ρευστότητας έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθιστώντας αναγκαία την εισαγωγή περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων. Οι επιβληθέντες περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων αποτελούνται από τρεις πυλώνες: Πυλώνας Ι: Περιορισμοί για την αποτροπή της ταχείας μείωσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των τραπεζών (όπως η απαγόρευση πρόωρης εξόφλησης δανείων και πρόωρης λήξης των καταθέσεων προθεσμίας). Πυλώνας ΙΙ: Περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στο άνοιγμα νέων λογαριασμών. Πυλώνας ΙΙΙ: Περιορισμοί στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό. Από το καλοκαίρι του 2015 έχει επέλθει χαλάρωση των περιορισμών με διαδοχικά βήματα, που αποδίδεται και στη σταδιακή βελτίωση των οικονομικών προοπτικών χάρη στις θετικές εξελίξεις που σημειώθηκαν σε πολλούς τομείς. Πιο συγκεκριμένα: Οι μακροοικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες παρουσίασαν ενδείξεις βελτίωσης, όπως αντανακλάται στη σταθεροποίηση του πραγματικού ΑΕΠ την περίοδο 2014-2016, μετά από έντονη υποχώρηση κατά την περίοδο 2008-2013.1 Επίσης, βελτιώθηκαν οι συνθήκες χρηματοδότησης. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής ενίσχυσε σταδιακά την εμπιστοσύνη των αγορών, όπως αντανακλάται στην ανοδική τάση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, στην πτωτική τάση της εκροής μετρητών και στη μείωση των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία.2 Επιπλέον, από τον Ιούνιο 2016 οι τίτλοι που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένοι από το Ελληνικό Δημόσιο επανεντάχθηκαν στις αποδεκτές από το Ευρωσύστημα εξασφαλίσεις (waiver), αυξάνοντας έτσι τη διαθεσιμότητα εξασφαλίσεων/ενεχύρων των τραπεζών. Ως εκ τούτου, η ρευστότητα των τραπεζών βελτιώθηκε σημαντικά και μειώθηκε η προσφυγή τους σε χρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα, διευκολύνοντας την υιοθέτηση μέτρων περαιτέρω χαλάρωσης των περιορισμών κατά το έτος 2016. Η ανακεφαλαιοποίηση των σημαντικών ελληνικών τραπεζών στο τέλος του 2015 διαδραμάτισε επίσης σημαντικό θετικό ρόλο, καθώς αύξησε την ανθεκτικότητα των τραπεζών και την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στα χαρτοφυλάκιά τους, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταθετών και των συμμετεχόντων στην αγορά, όσον αφορά την παροχή ρευστότητας. Οι εξελίξεις αυτές προετοίμασαν το έδαφος για την επάνοδο πολλών τραπεζών στην κερδοφορία κατά τη διάρκεια του 2016. Η εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών και των συναλλαγών μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, μετά την επιβολή των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων, συνέβαλε μεταξύ άλλων, στην αύξηση των εσόδων των τραπεζών. Οι υπουργικές αποφάσεις για τη χαλάρωση των περιορισμών του Ιανουαρίου και του Ιουλίου 2016 κατήργησαν πλήρως τον πρώτο πυλώνα, δηλαδή τους περιορισμούς που αποσκοπούσαν στην αποτροπή της ταχείας μείωσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των τραπεζών, καθώς κρίθηκε ότι οι απαγορεύσεις της πρόωρης λήξης των προθεσμιακών καταθέσεων και της πρόωρης εξόφλησης δανείων δεν ήταν πλέον αναγκαίες. Επιπροσθέτως: Από τον Ιούλιο 2016 επιτράπηκε στους καταθέτες να πραγματοποιούν αναλήψεις μετρητών, χωρίς όριο, από χρηματικά ποσά, τα οποία κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε μετρητά3. Το μέτρο αυτό προσέφερε ασφάλεια και κίνητρα στους καταθέτες, ώστε να αυξήσουν τις καταθέσεις τους στις τράπεζες, ενώ παράλληλα μείωσε τον αποθησαυρισμό μετρητών και τους κινδύνους που πηγάζουν από τη διακράτηση μεγάλων χρηματικών ποσών σε μετρητά. Πρόσθετη χαλάρωση επήλθε με περαιτέρω μέτρα που αφορούν τον δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα, στα οποία περιλαμβάνονται η παροχή της δυνατότητας σωρευτικής ανάληψης μετρητών στη διάρκεια μακρότερης χρονικής περιόδου, η αύξηση του επιτρεπόμενου ποσοστού ανάληψης μετρητών (στο 30%) από χρηματικά ποσά τα οποία μεταφέρονται από το εξωτερικό και η αύξηση του συνολικού μηνιαίου ορίου για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων πληρωμών. Τέλος, αυξήθηκαν τα όρια των συναλλαγών, οι οποίες εγκρίνονται σε επίπεδο τραπεζών, ιδιαίτερα από τις υποεπιτροπές τους, γεγονός που μείωσε τον λειτουργικό και γραφειοκρατικό φόρτο της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Το ανωτέρω συνέβαλε στη μείωση κατά ένα τρίτο του μέσου όρου του μηνιαίου αριθμού των αιτημάτων έγκρισης συναλλαγών προς την Επιτροπή το 2016 σε σχέση με το 2015. Το Νοέμβριο 2016 έγινε άρση της απαγόρευσης ανοίγματος λογαριασμών για εταιρείες που έχουν μορφή νομικού προσώπου και τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, ώστε να διευκολυνθεί περαιτέρω η ομαλή λειτουργία τους και να μειωθεί το κόστος συναλλαγών τους. Τα προαναφερθέντα μέτρα χαλάρωσης είχαν θετικό αντίκτυπο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις μακροοικονομικές εξελίξεις και προοπτικές, παρέχοντας ασφάλεια και κίνητρα στους καταθέτες, ώστε να διοχετεύουν πρόσθετη ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες. Αυτό δείχνει ότι η σταδιακή και προσεκτική χαλάρωση των περιορισμών μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του καταθετικού κοινού, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση των καταθέσεων και στη στήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Κατά τους πρώτους μήνες του 2017 οι επικρατούσες συνθήκες δεν επέτρεψαν την υλοποίηση μέτρων περαιτέρω χαλάρωσης. Στην παρούσα συγκυρία, οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων που βρίσκονται σε ισχύ μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Πυλώνας ΙΙ: Διατάξεις σχετικές με την ανάληψη μετρητών και το άνοιγμα νέων λογαριασμών Επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών έως του ποσού των 840 ευρώ ανά δύο εβδομάδες, ανά καταθέτη (customer ID), ανά πιστωτικό ίδρυμα. Ωστόσο, δεν υπάρχει όριο στις αναλήψεις μετρητών από νέες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν με μετρητά μετά τον Ιούλιο 2016. Επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών έως και ποσοστού 30% επί των κεφαλαίων που μεταφέρονται από το εξωτερικό. Επιτρέπεται το άνοιγμα νέου λογαριασμού από φυσικά πρόσωπα, εφόσον είναι αναγκαίο, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία νέου κωδικού πελάτη (customer ID). Ωστόσο, στην τελευταία περίπτωση, δεν θα πρέπει να υπάρχει άλλος διαθέσιμος τραπεζικός λογαριασμός. Επιτρέπεται το άνοιγμα νέων λογαριασμών από ορισμένες επιχειρήσεις (βλ. παραπάνω). Πυλώνας ΙΙΙ: Διατάξεις σχετικές με τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό Η μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό επιτρέπεται έως του ποσού των 1.000 ευρώ μηνιαίως, ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η ελεύθερη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό επιτρέπεται για κεφάλαια που έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό. Η μεταφορά μετρητών στο εξωτερικό επιτρέπεται έως του ποσού των 2.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι. Όσον αφορά τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό από τις επιχειρήσεις, οι υποεπιτροπές των τραπεζών εγκρίνουν τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, μόνο στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, έως του ποσού των 350.000 ευρώ ημερησίως, και εντός συνολικού εβδομαδιαίου ορίου για κάθε πιστωτικό ίδρυμα. Η μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό επιτρέπεται επίσης έως του ποσού των 10.000 ευρώ ημερησίως ανά νομικό πρόσωπο ή επιτηδευματία, αποκλειστικά για συνήθεις επιχειρηματικές/επαγγελματικές δραστηριότητες, μέσω των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων χωρίς προηγούμενη έγκριση της υποεπιτροπής. Αυτή η μορφή μεταφοράς υπόκειται ομοίως σε ανώτατο συνολικό εβδομαδιαίο όριο για κάθε πιστωτικό ίδρυμα. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Τα επόμενα βήματα προς την περαιτέρω χαλάρωση και άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων Τα επόμενα βήματα προς την περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων θα πρέπει να πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο, τα βήματα αυτά θα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης και προσεκτικής στρατηγικής, που θα βασίζεται σε προϋποθέσεις, ώστε να διαφυλαχθεί η χρηματοπιστωτική και μακροοικονομική σταθερότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο παρών οδικός χάρτης έχει σκοπό να περιγράψει αυτήν τη στρατηγική και προβλέπει ότι η περαιτέρω χαλάρωση θα τελεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις (οι οποίες περιγράφονται αναλυτικότερα στους παρακάτω πίνακες): Βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, η οποία με τη σειρά της συμβάλλει αμφίδρομα στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος. Βελτίωση του κλίματος στις αγορές και στο καταθετικό κοινό, αντανακλώμενη μεταξύ άλλων και στην αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα. (Δεδομένου ότι η χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων συμβάλλει με τη σειρά της στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, πρόκειται και εδώ για αμφίδρομη σχέση.) Συνεχή πρόοδος όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος προσαρμογής. Σταδιακή αποκατάσταση της πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών και του Ελληνικού Δημοσίου στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Προσεκτική παρακολούθηση και ανάλυση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών κατά τη διαδικασία της χαλάρωσης των περιορισμών, καθώς και της ικανότητάς τους να αντεπεξέρχονται σε ενδεχόμενη μεταβλητότητα της ρευστότητάς τους κατά τη διαδικασία αυτή. Η εκπλήρωση των ως άνω προϋποθέσεων κατά τη διαδικασία άρσης των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων θα μετριάσει τους εγγενείς κινδύνους και θα διασφαλίσει τη χρηματοπιστωτική και οικονομική σταθερότητα. Η ενισχυμένη ρευστότητα των τραπεζών είναι σημαντική για τα περαιτέρω βήματα χαλάρωσης. Η πρόοδος στην υλοποίηση της στρατηγικής και των σχεδίων δράσης των τραπεζών για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η συνεχής συμμόρφωση προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, η διεύρυνση των διαθέσιμων εξασφαλίσεων και η μόνιμη βελτίωση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητάς τους θα επιτρέψουν στις τράπεζες να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις αγορές και να επεκτείνουν την παροχή πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στη διαδικασία χαλάρωσης. Τα επόμενα βήματα χαλάρωσης θα επικεντρώνονται κυρίως στο δεύτερο πυλώνα, όπως, για παράδειγμα, στη σταδιακή άρση της απαγόρευσης ανοίγματος λογαριασμών από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις και στη χαλάρωση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία νέου κωδικού πελάτη (customer ID). Ο τρίτος πυλώνας, που αφορά τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, θα είναι το τελευταίο σκέλος των περιορισμών που θα αρθεί, δεδομένου ότι η χαλάρωσή του συνδέεται στενά με την αποκατάσταση της πρόσβασης της χώρας στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Επιπροσθέτως, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα βήματα χαλάρωσης, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: Πρώτον, οι μεταβολές του πλαισίου θα πρέπει να είναι άρτια σχεδιασμένες, ώστε η χαλάρωση των περιορισμών να γίνει με τρόπο που θα βελτιώνει τη λειτουργία της οικονομίας, χωρίς να υπονομεύεται η αποτελεσματικότητα των περιορισμών, που θα παραμένουν σε ισχύ ως προς τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Δεύτερον, οι μεταβολές θα πρέπει να γίνουν: (α) σταδιακά και προσεκτικά, προκειμένου να αποφευχθούν οπισθοδρομήσεις και (β) βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων, και όχι προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν επαρκώς οι επιδράσεις των προηγούμενων μέτρων χαλάρωσης και οι συνθήκες που επικρατούν στο μεσοδιάστημα. Τρίτον, οι μεταβολές θα πρέπει να πραγματοποιούνται στη βάση συναίνεσης, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους, όπως η κοινωνική δικαιοσύνη και ο ηθικός κίνδυνος, με σκοπό την προστασία της εμπιστοσύνης και την υποστήριξη της στρατηγικής για την άρση των περιορισμών. Τέταρτον, ο αντίκτυπος των μεταβολών του πλαισίου στην οικονομία θα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά. Σκοπός των μεταβολών θα πρέπει να είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η διευκόλυνση νέων επενδύσεων, περιλαμβανομένων των ξένων επενδύσεων, και η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης. Πέμπτον, οι μεταβολές θα πρέπει να περιορίζουν τη γραφειοκρατία και το σχετικό με αυτή κόστος στον αναγκαίο βαθμό. Έκτον, η συμμόρφωση, τόσο των τραπεζών όσο και των συναλλασσόμενων, με τους εναπομένοντες περιορισμούς πρέπει να παρακολουθείται στενά, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους. Εν κατακλείδι, το πλαίσιο των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων γίνεται σταδιακά χαλαρότερο και οι ελληνικές αρχές, σε διαβούλευση με τους θεσμούς, καταβάλλουν προσπάθειες να καταργήσουν τους περιορισμούς το συντομότερο δυνατόν, διαφυλάττοντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει έναν οδικό χάρτη προς την πλήρη άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Περιγράφει, σε στάδια, τα ορόσημα που αποτελούν προϋποθέσεις για την υλοποίηση των βημάτων χαλάρωσης. Τα βήματα χαλάρωσης, ακόμη και κατά το ίδιο στάδιο, είναι δυνατόν να υλοποιούνται σταδιακά και όχι ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον και κλίμα, και ανάλογα με τον δυνητικό αντίκτυπο των μέτρων χαλάρωσης στη ρευστότητα των τραπεζών και στην εμπιστοσύνη των καταθετών. Τέλος, η αλληλουχία των ενεργειών, όπως περιγράφεται σε γενικές γραμμές στη συνέχεια, δεν είναι χρονικά οριοθετημένη, δηλαδή δεν υπάρχουν προκαθορισμένα χρονικά όρια ως προς τη διάρκεια του κάθε σταδίου, καθώς αυτό ουσιαστικά θα εξαρτηθεί από τον βαθμό εκπλήρωσης των συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Υπό υλοποίηση Στόχοι Διευκόλυνση της πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Μείωση του κόστους συναλλαγών. Απλοποίηση και αποκέντρωση της διαδικασίας έγκρισης συναλλαγών. Ορόσημα Πρόοδος όσον αφορά τις μακροοικονομικές συνθήκες, όπως θα προκύπτει από τη σταθεροποίηση/βελτίωση των επιδόσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας και τη βελτίωση των δεικτών εμπιστοσύνης καταναλωτών και επιχειρήσεων. Βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών, αντανακλώμενη στην ανοδική τάση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα (π.χ. επί αρκετό χρονικό διάστημα συνεχιζόμενη αυξητική τάση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα) και στην αυξημένη πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Πρόοδος στην υλοποίηση του προγράμματος προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της επόμενης αξιολόγησης. Συνέχιση της πτωτικής τάσης των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία. Βήματα Πυλώνας ΙΙ: Περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών Σταδιακή άρση της απαγόρευσης ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών από φυσικά πρόσωπα εφόσον δεν τηρούν άλλο λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα. Άρση της απαγόρευσης ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών για όλες τις επιχειρήσεις με μορφή νομικών προσώπων. Πυλώνας ΙΙΙ: Περιορισμοί στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό Αύξηση του εγκριτικού ορίου των υποεπιτροπών των τραπεζών. Ενδιάμεσο Στάδιο Α Στόχοι Βελτίωση της πρόσβασης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε ρευστότητα. Μείωση του κόστους συναλλαγών. Διευκόλυνση της κίνησης κεφαλαίων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Απλοποίηση και αποκέντρωση της διαδικασίας έγκρισης συναλλαγών. Ορόσημα Σταδιακή εδραίωση της οικονομικής ανάκαμψης, όπως αντανακλάται στη συνεχή βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών (π.χ. συνεχή θετικά αποτελέσματα σε κατανάλωση, απασχόληση, εξαγωγικές επιδόσεις) και της εμπιστοσύνης (δείκτες εμπιστοσύνης καταναλωτών και επιχειρήσεων). Σταθερή βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών, όπως αποτυπώνεται στη συνεχή αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα και στην αυξημένη πρόσβαση στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Μείωση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών και βελτίωση άλλων δεικτών λειτουργικής αναδιάρθρωσης με βάση τους συμφωνηθέντες στόχους. Πρόοδος στην υλοποίηση του προγράμματος προσαρμογής. Εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων για τη βιωσιμότητα του χρέους. Εξέλιξη των αναλήψεων μετρητών και των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία που υποδηλώνει βελτίωση του κλίματος και συνάδει με τις συνολικές εξελίξεις στην οικονομία. Βήματα Πυλώνας ΙΙ: Περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών Άρση της απαγόρευσης ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών για όλες τις επιχειρήσεις και όλα τα φυσικά πρόσωπα. Σταδιακή αύξηση των σωρευτικών αναλήψεων μετρητών για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. Αναλήψεις μετρητών χωρίς περιορισμό εκ μέρους επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων από χρηματικά ποσά που μεταφέρονται από το εξωτερικό. Πυλώνας ΙΙΙ: Περιορισμοί στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό Περαιτέρω αύξηση του εγκριτικού ορίου των υποεπιτροπών των τραπεζών. Εκχώρηση αρμοδιότητας για την έγκριση πρόσθετων κατηγοριών συναλλαγών στις υποεπιτροπές των τραπεζών. Αύξηση των ορίων για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό από επιχειρήσεις, καθώς και για τις πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα για αγορές αγαθών και υπηρεσιών από το εξωτερικό. Ενδιάμεσο Στάδιο Β Στόχοι Αποκατάσταση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων στο εσωτερικό. Διευκόλυνση της κίνησης κεφαλαίων προς το εξωτερικό. Ορόσημα Ευρεία οικονομική ανάκαμψη, όπως αντανακλάται στη διαρκή βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών (π.χ. συνεχείς θετικές εξελίξεις σε κατανάλωση, απασχόληση, εξαγωγικές επιδόσεις) και της εμπιστοσύνης (δείκτες εμπιστοσύνης καταναλωτών και επιχειρήσεων). Περαιτέρω σταθερή βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών, όπως προκύπτει από σταθερά θετικούς ρυθμούς αύξησης των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα και από τη διατηρήσιμη πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Μείωση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών και βελτίωση άλλων δεικτών λειτουργικής αναδιάρθρωσης με βάση τους συμφωνηθέντες στόχους. Πρόοδος στην οικονομική προσαρμογή. Εξέλιξη των αναλήψεων μετρητών και των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία που υποδηλώνει βελτίωση του κλίματος και συνάδει με τις συνολικές εξελίξεις στην οικονομία. Βήματα Πυλώνας ΙΙ: Περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών Πλήρης απελευθέρωση των αναλήψεων μετρητών από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα σε διαδοχικά βήματα. Πυλώνας ΙΙΙ: Περιορισμοί στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό Περαιτέρω αύξηση του εγκριτικού ορίου των υποεπιτροπών των τραπεζών. Η αρμοδιότητα για την έγκριση όλων των τρεχουσών συναλλαγών ανατίθεται στις υποεπιτροπές των τραπεζών. Περαιτέρω αύξηση των ορίων για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Τελικό Στάδιο Στόχοι Αποκατάσταση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων προς το εξωτερικό. Ορόσημα Ισχυρή εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα, όπως αντανακλάται στην ανοδική τάση των καταθέσεων και στην πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές για μακροχρόνια χρηματοδότηση. Συνεχιζόμενη μείωση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών και βελτίωση άλλων δεικτών λειτουργικής αναδιάρθρωσης με βάση τους συμφωνηθέντες στόχους. Μόνιμη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών. Επαρκής πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές ή, εναλλακτικά, καλές επιδόσεις σε θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, όπως: Σταθερή βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών (π.χ. εδραίωση θετικών εξελίξεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας) και άλλων δεικτών οικονομικού κλίματος που καταδεικνύουν ισχυρή εμπιστοσύνη στις προοπτικές της εγχώριας οικονομίας. Συνεχιζόμενη πρόοδος στην αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους. Σθεναρή δέσμευση των αρμοδίων αρχών για τη διασφάλιση της γενικότερης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, όπως διαπιστώνεται από την ομαλή πορεία της οικονομικής προσαρμογής. Πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές για άντληση μακροχρόνιας χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά. Βήματα Πυλώνας ΙΙΙ: Περιορισμοί στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό Περαιτέρω αύξηση ορίων ή/και κατηγοριών συναλλαγών και, εν τέλει, πλήρης άρση των περιορισμών στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό. 1 Η βελτίωση αυτή αντανακλάται επίσης στην επίδοση μιας σειράς βασικών δεικτών οικονομικής δραστηριότητας, όπως η βιομηχανική παραγωγή, οι λιανικές πωλήσεις, οι ροές απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και οι πραγματικές εξαγωγές αγαθών. 2 Σύμφωνα με τα νομισματικά στατιστικά στοιχεία, από το τέλος Μαΐου 2016 (σε συνέχεια της συνεδρίασης του Eurogroup στις 24 Μαΐου 2016, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για την οριστικοποίηση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής) έως και τον Μάρτιο 2017 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά περίπου 3,8 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία μειώθηκαν κατά περίπου 5,5 δισεκ. ευρώ την περίοδο από το τέλος Μαΐου 2016 μέχρι το τέλος Απριλίου 2017 (στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος). 3 Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Απεργία – 17 Μαΐου: Ποιοί συμμετέχουν στην απεργία

Πανελλαδική απεργία:  Tην Τετάρτη 17 Μαΐου η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ απεργούν προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα νέα μέτρα που συμφώνησαν κυβέρνηση και θεσμοί. Στην απεργία θα συμμετέχει σύμφωνα με…

Ποιά αγαθά επιστρέφουν στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου 70 του πολυνομοσχεδίου επανέρχονται ορισμένα αγαθά στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ (13%) από τον κανονικό (24%). ► Συγκεκριμένα από 1.7.2017 όπως ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 70 στο μειωμένο συντελεστή θα υπάγονται πλέον πέραν αυτών που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000 τα εξής αγαθά: ■ 1. Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά. Εξαιρούνται τα άλογα ιπποδρομιών (Δ.Κ. ΕΧ 0101,0102, 0103 και 0104). ■ 2. Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή (Δ.Κ. ΕΧ0105). ■ 3. Κουνέλια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή. Ζώα που εκτρέφονται για τη γουνοποιία. Μέλισσες. Ακάρεα (έντομα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες αντί εντομοκτόνων) (Δ.Κ. ΕΧ 0106). ■ 12. Σπέρματα και σπόροι που προορίζονται για σπορά (Δ.Κ. ΕΧ 1201, ΕΧ 1202, ΕΧ 1204, ΕΧ 1205, ΕΧ 1207 και ΕΧ 1209). ■ 13. Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (FOIN, LUZERNE), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213 και 1214). ■ 17. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα. Εξαιρούνται τα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων (Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307 και 2308). ■ 22. Μαστίχα (λευκή ή μη), ακατέργαστη (Δ.Κ. ΕΧ 1301). ■ 23. Λιπάσματα (Δ.Κ. 3101, 3102, 3103, 3104 και 3105) ■ 24. Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα άλλα από εκείνα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Εξαιρούνται τα εντομοαπωθητικά, τα απολυμαντικά για οικιακές χρήσεις, τα εντομοκτόνα και κατσαριδοκτόνα που παρουσιάζονται σε φιάλες με προωθητικό αέριο ή σε σκόνη για οικιακές χρήσεις (Δ.Κ. ΕΧ 3808). ► Εκτός από την προσθήκη των ως άνω αγαθών στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ τροποποιούνται και ορισμένες κατηγορίες αγαθών στο παράρτημα ως εξής: ■ Στην κατηγορία των ψαριών διευρύνθηκαν οι εξαιρέσεις 5. Ψάρια, φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, καλαμάρια, χταπόδια και σουπιές, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα. Εξαιρούνται τα συκώτια, αυγά, σπέρματα, πτερύγια, κεφάλια, ουρές, νηκτικές κύστες και άλλα βρώσιμα εντόσθια ψαριών (Δ.Κ. ΕΧ 0302, ΕΧ 0303, ΕΧ 0304, ΕΧ 0307). ■ Στην κατηγορία των άλλων φυτών προστέθηκαν οι βολβοί τα κρεμμύδια, οι ρίζες κλπ. 7. Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση, φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212. Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα)μανιταριών (Δ.Κ. 0601 και 0602). ■ Στην κατηγορία με τα αμαξάκια για αναπήρους προστέθηκε μια περίπτωση 27. Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αμαξιδίου και ερεισίνωτο (Δ. Κ. 8713, Δ.Κ. 9403 και ΕΧ 8714). ■ Τροποποιήθηκε το λεκτικό της κατηγορίας με τους καθετήρες. Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται «ενδομήτρια αντισυλληπτικά», αυτολιπαινόμενοι καθετήρες, καθετήρες κεντρικοί για αιμοκάθαρση, καθετήρες σίτισης, καθετήρες περιτοναϊκής, καθετήρες κύστεως υπερηβικές, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα ομιλούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τεχνητού νεφρού, συσκευές έκχυσης ινσουλίνης (Δ.Κ. ΕΧ 9018). Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται «ενδομήτρια αντισυλληπτικά», καθετήρες για την ιατρική χρήση των ανθρώπων, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα ομιλούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τεχνητού νεφρού, συσκευές έκχυσης ινσουλίνης (Δ.Κ. ΕΧ 9018). Υπηρεσίες ►Στις υπηρεσίες προστέθηκε στο παράρτημα και κατά συνέπεια θα υπάγεται από 1.7.2017 στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ: 4. Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή. Taxheaven

Ασφαλιστικό: Τα “θύματα” του πολυνομοσχεδίου

Μια δυσάρεστη έκπληξη για περίπου 1 εκατ. συνταξιούχους, κυρίως του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, έκρυβε τελικά το πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή, αργά το βράδυ του Σαββάτου, η κυβέρνηση, καθώς εκτός από τις μειώσεις των συντάξεων και την αύξηση των εισφορών, προβλέπει και κατάργηση των επιδομάτων που λαμβάνουν. Συνολικά, το μαχαίρι στη συνταξιοδοτική δαπάνη ανέρχεται σε 2,49 δισ. ευρώ το 2019, ώστε το καθαρό δημοσιονομικό «κέρδος» να είναι 1% του ΑΕΠ. Παράλληλα προβλέπονται, όπως ήταν γνωστό, μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, πάγωμα όλων των συντάξεων έως το 2021 και έμμεση αύξηση εισφορών. Οι ανατροπές εκτιμάται ότι αφορούν σε εκατομμύρια ασφαλισμένους, κυρίως συνταξιούχους. Το μέτρο της μείωσης ή κατάργησης σε ορισμένες περιπτώσεις των «προσωπικών διαφορών» στις κύριες συντάξεις από το 2019 εκτιμάται ότι αφορά 1,1 εκατ. συνταξιούχους. Άλλες 200.000 συνταξιούχοι -κάποιοι συγκαταλέγονται στους προηγούμενους 1,1 εκατ.- θα υποστούν περικοπές και στις επικουρικές τους. Η κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων και μάλιστα εκτός του πλαφόν της τάξης του 18% αφορά, όπως εξηγεί στο Euro2day.gr ο πρώην υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης, τουλάχιστον 1 εκατ. συνταξιούχους. Μάλιστα, κάποιοι ενδέχεται μαζί με την περικοπή της προσωπικής διαφοράς, να δουν τις συντάξεις τους το 2019 να μειώνονται έως και κατά 30%. Σχεδόν όλοι οι πρώην δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν επίδομα συζύγου της τάξης των 35 ευρώ τον μήνα. Το επίδομα ανήλικου ή ανάπηρου τέκνου κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 50 ευρώ. Αλλά και οι συνταξιούχοι που προέρχονται από το ΙΚΑ ενδέχεται να χάσουν έως και 300 ευρώ τον μήνα, στην περίπτωση που λαμβάνουν επίδομα ανήλικων τέκνων που φθάνει ακόμη και τα 300 ευρώ στην περίπτωση μητέρων με 3 ανήλικα τέκνα. Μένει να εξειδικευθεί αν η περικοπή στον ιδιωτικό τομέα αφορά στα επιδόματα τέκνων ή μόνο στο επίδομα συζύγου. Όσο για τις περικοπές συντάξεων, οι μειώσεις για κάποιες κατηγορίες κυρίως χαμηλοσυνταξιούχων θα είναι πολύ σημαντικές. Οι απώλειες θα είναι διαφορετικών ταχυτήτων, θα ξεκινούν από 1 ευρώ και θα φθάνουν έως και τα 300 για τις κύριες και τα 70 ευρώ για τις επικουρικές, ενώ το μαχαίρι πέφτει ακόμη και στις πολύ χαμηλές συντάξεις. Στους διπλά χαμένους συγκαταλέγονται περίπου 100.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι χάνουν και από την κύρια και από την επικουρική, κατ’ ανώτατο όριο 18% των συντάξεών τους. Περίπου 60.000 από αυτούς θα χάσουν τα περισσότερα, καθώς είναι εκείνοι που εισπράττουν σήμερα σημαντικές προσωπικές διαφορές στην επικουρική τους. Πρόκειται στην πράξη για επικουρικές που διασώθηκαν πέρυσι, καθώς ανήκουν σε συνταξιούχους με σχετικά χαμηλές παροχές (1.300 ευρώ μεικτά από το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης ή 1.170 ευρώ καθαρά). Μόνη «σωτηρία» η πρόβλεψη ότι στο πλαφόν του 18% θα συμπεριληφθεί και η μείωση -όπου υπήρχε- που επιβλήθηκε το καλοκαίρι του 2016. Μεγάλοι χαμένοι θα είναι όσοι σήμερα λαμβάνουν τα κατώτατα όρια στις κύριες και επικουρικές, όπως για παράδειγμα μητέρες ανηλίκων που συνταξιοδοτήθηκαν με μειωμένη σύνταξη και θα υποστούν το πλαφόν του 18%, αλλά και χιλιάδες άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν κατά κανόνα χαμηλές αναπηρικές συντάξεις, οι οποίες επηρεάζονται πολύ από τη μείωση της εθνικής σύνταξης, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας. Μειώσεις θα υπάρξουν και στις συντάξεις χηρείας. Στους χαμένους συγκαταλέγονται και όσοι συνταξιοδοτούνται από τον Μάιο του 2016, που ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, και έως το 2018. Και αυτό γιατί ενώ ο νόμος προέβλεπε μια «περίοδο προσαρμογής», το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι προσωπικές διαφορές θα κοπούν κανονικά από το 2019. Σύμφωνα με τον κ. Κουτρουμάνη, η διάταξη «ακουμπάει» περίπου 120.000 άτομα, που είτε έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης, είτε θα συνταξιοδοτηθούν έως το 2018. Το πάγωμα των συντάξεων Το σύνολο των συνταξιούχων ακουμπάει το μέτρο του «παγώματος» των συντάξεων, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει ότι αυξήσεις με βάση την αύξηση του ΑΕΠ και τον πληθωρισμό θα δοθούν από την 1η Ιανουαρίου 2022. Έως τότε, είτε θα… μειώνονται, είτε θα παραμείνουν παγωμένες… Μάλιστα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι συνταξιούχοι που μετά τη μείωση του 2019 θα συνεχίσουν να έχουν «προσωπική διαφορά», γιατί θα διασωθεί ένα μέρος της λόγω του πλαφόν του 18%, δεν θα δουν αύξηση όχι μόνο μέχρι το 2021 αλλά και μετά, έως ότου μηδενιστεί η εναπομείνασα προσωπική διαφορά. Οι κερδισμένοι Υπάρχουν, βέβαια, περίπου 350.000 συνταξιούχοι που έχουν «αρνητική» προσωπική διαφορά, κατά συνέπεια από το 2019 θα λάβουν αυξήσεις. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι θα ισχύσει ο νόμος Κατρούγκαλου για αυτούς, και θα λάβουν μέσα σε 5 χρόνια, το σύνολο της προσωπικής διαφοράς. Οι εισφορές Η ανατροπή στον υπολογισμό των εισφορών αφορά 1,4 εκατ. ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, φαίνεται όμως από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι οι αυξήσεις στο τελικό ποσό, τουλάχιστον το 2018, θα επιφέρουν έσοδα στον ΕΦΚΑ μόλις 53 εκατ. ευρώ. Οι επιβαρύνσεις, σύμφωνα με το υπουργείο, αφορούν περίπου 450.000 ασφαλισμένους. euro2day

«Κολλημένη» στην ύφεση η ελληνική οικονομία

Η παράταση της αβεβαιότητας για το κλείσιμο της β' αξιολόγησης είχε κόστος και στο α' τρίμηνο της χρονιάς καθώς η οικονομία, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, διατηρήθηκε σε τροχιά ύφεσης. Συγκεκριμένα το ΑΕΠ κατέγραψε μείωση 0,5% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2016 ενώ υπήρξε και μείωση 0,1% σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2016 που και αυτό ήταν υφεσιακό. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωρινά και αναμένεται να ανεθεωρηθούν στις 2 Ιουνίου οπότε θα δοθεί η νέα εκτίμηση της στατιστικής υπηρεσίας με επιπρόσθετα στοιχεία (όπως ισοζύγιο πληρωμών Μαρτίου). Η ανακοίνωση έρχεται λίγα 24ωρα αφότου η ελληνική κυβέρνηση αναθεώρησε επί τα χείρω την πρόβλεψη για τη φετινή ανάπτυξη. Στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που κατέθεσε στη Βουλή ως τμήμα του πολυνομοσχεδίου ο πήχης για φέτος περιορίστηκε στο 1,8% του ΑΕΠ έναντι 2,7% που ήταν η εκτίμηση στον προϋπολογισμό. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο και από την (επίσης μειωμένη) εκτίμηση της Κομισιόν η οποία στις εαρινές προβλέψεις μιλούσε για ανάπτυξη 2,1% του ΑΕΠ φέτος.

ΟΑΕΔ: Πίνακες προσλήψεων για 14 προκηρύξεις

ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν 14 προκηρύξεις του ΟΑΕΔ οι οποίες είχαν ξεκινήσει να τρέχουν τον Δεκέμβριο του 2014, αφού σήμερα, Δευτέρα 15 Μαΐου, ανακοινώθηκαν στα καταστήματα των αρμόδιων Υπηρεσιών καθώς και στην…

Τι κρύβουν τα μέτρα και τα αντίμετρα

Τέσσερα αντίμετρα περιορισμένης ισχύος και μια σοβαρή περικοπή κρύβει το πολυνομοσχέδιο με τον βαρύ λογαριασμό των νέων μέτρων ύψους 4,6 δισ. ευρώ μέχρι και το 2020 που εισάγεται σήμερα στις αρμόδιες επιτροπής της Βουλής με στόχο να ψηφιστεί μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Πίσω από το πακέτο των – γνωστών πλέον- δημοσιονομικών μέτρων αλλά και των αλλαγών που έρχονται για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση υπάρχουν αντίμετρα με διπλή ανάγνωση που δεν φέρνουν μόνο ελαφρύνσεις αλλά και επιβαρύνσεις. Το πρώτο από αυτά αφορά το αντίμετρο της αύξησης του ορίου εισοδήματος πάνω στο οποίο επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης από τα 12.000 ευρώ που είναι σήμερα στα 30.000 ευρώ. Με την ρύθμιση αυτή τα εισοδήματα μέχρι και 29.999 ευρώ έχουν ελάφρυνση φόρου από 22 μέχρι και 676 ευρώ σε ετήσια βάση. Τι γίνεται όμως με τα εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ; Κατ αρχή επανέρχεται η φιλοσοφία της επιβολής ενός πρόσθετου τέλος για το σύνολο του ποσού και όχι τις επιβολής ενός κλιμακωτού συντελεστή ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος . Έτσι αντί για συντελεστή 6,5% που ίσχυε για εισοδήματα από 30.001 μέχρι και 40 .000 ευρώ που έφερνε πρόσθετη επιβάρυνση έως 1325 ευρώ τώρα επιβάλλεται συντελεστής 2% του ΑΕΠ για το σύνολο του επιπλέον ποσού να φτάνει τα 800 εκατ. ευρώ. Αντιστοίχως για τα εισοδήματα από τα 40.001 μέχρι και τα 60.000 ίσχυε ένας συντελεστές 7,5% που έφτανε την πρόσθεση επιβάρυνση για εισό0δημα 60.000 ευρώ στα 2.075 ευρώ. Τώρα επιβάλλεται συντελεστής 5% στο σύνολο του ποσού. Συνεπώς από την εισφορά αλληλεγγύης για το εισόδημα των 60.000 ευρώ ο πρόσθετος φόρους είναι 3.000 σημαντικά δηλαδή 925 ευρώ υψηλότερος από ότι ισχύει σήμερα. Η μείωση κατά 30% του ΕΝΦΙΑ όταν το χρεωστικό δεν ξεπερνά τα 700 ευρώ θεωρητικά αφορά περίπου 5,4 εκατ. από 6,3 εκατ. ευρώ ακινήτων. Ο κόφτης που μπαίνει για ανώτατο ποσό μείωσης τα 70 ευρώ σημαίνει ότι την πλήρη ωφέλεια του μέτρου θα έχουν μόνο όσοι πληρώνουν ΕΝΦΙΑ μέχρι και 230 ευρώ δηλαδή περίπου 3 εκ ιδιοκτήτες ακινήτων. Η μείωση του ΦΠΑ για τα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13% είναι μεν σημαντικός αφού μειώνει τον βασικό έμμεσο φόρο για ζώα λιπάσματα ζωοτροφές σπόρους φυτά (ο οποίος αυξήθηκε το 2015) αλλά διατηρεί τον συντελεστή στο 24% στα αγροτικά μηχανήματα και φυσικά το αγροτικό πετρέλαιο διατηρώντας ψηλά ακόμη το κόστος παραγωγής σε γεωργία και κτηνοτροφία. Επίσης το συγκεκριμένο αντίμετρο αντισταθμίζεται από την μείωση του αφορολόγητου που περιέχει το νομοσχέδιο ως μέτρο για τους κατ επάγγελμα αγρότες . Χωρίς διπλές ερμηνείες είναι το μέτρο της περικοπής του αφορολόγητου σε ύψος 77% του εισοδήματος από βουλευτική αποζημίωση που διατηρούσαν από το 1975 οι βουλευτές. Βέβαια χρειάστηκε να επέμβει η δημοσιογραφική έρευνα για να έρθει το θέμα στο φως. «Μαχαίρι» στους Κοινωνικούς Αυτοτελείς πόρους Το 2018 έρχεται μαχαίρι 34,6% ή 1,8 δισ. ευρώ στο ανώτατο όριο του ποσού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) που αποδίδεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού από τα φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού όπως προβλέπει το άρθρο 80α του πολυνομοσχεδίου. Στο αιτιολογικό της περικοπής αυτής αναφέρεται ότι πλέον οι Ο.Τ.Α. καταρτίζουν και εκτελούν προϋπολογισμούς με πλεονάσματα! Συγκεκριμένα, με το εμβόλιμο άρθρο 80α ορίζεται ότι, από το 2018 και μετά, το ανώτατο όριο στο οποίο μπορεί να φθάσει το ποσό των Κ.Α.Π. που θα αποδίδεται στις περιφέρειες και τους δήμους όλης της χώρας από τα φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού περιορίζεται από τα 5,2 δις. ευρώ στα 3,4 δισ. ευρώ! Δείτε εδώτο σχέδιο νόμου Δείτε εδώ την εισηγητική έκθεση enikonomia

Ποιές συντάξεις θα μειωθούν έως και 25%

Τελειώνουν τους συνταξιούχους τα νέα μέτρα του Μνημονίου Τσίπρα καθώς οι περικοπές δεν θα είναι μόνο ως 18% από το 2019, αλλά φτάνουν και στο 25% καθώς κόβονται «μαχαίρι» και τα οικογενειακά επιδόματα συζύγου ή/και παιδιών, ακόμη και αναπήρων! Πέραν αυτών, στο πολυνομοσχέδιο των 273 σελίδων που κατέθεσε η κυβέρνηση τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στη Βουλή, ενώ ξηλώνονται πολλές από τις βασικές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, παραμένει ατόφια η διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 4 που λέει ότι από το 2020 ίσως χρειαστούν και νέες μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων πέραν των μειώσεων που κλειδώνουν στα νέα μέτρα από το 2019! «Στρες τεστ» Η διατήρηση της διάταξης αυτής αποκαλύπτει ότι παρά τις μειώσεις το ασφαλιστικό δεν είναι βέβαιο ότι καθίσταται βιώσιμο! Το άρθρο 14 παρ. 4 λέει ότι από την 1η/1/2017 και ανά τριετία θα γίνονται μελέτες βιωσιμότητας (κάτι σαν «στρες τεστ» στις συντάξεις) και αν τα μεγέθη δείχνουν ότι οι δαπάνες συντάξεων αυξάνονται μελλοντικά πάνω από 2,5% του ΑΕΠ, τότε θα πέφτει νέο τσεκούρωμα ώστε η αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών να μην ξεπερνά το 2,5% του ΑΕΠ από το έτος βάσης (π.χ. 2017) ως το 2060! Αν επρόκειτο λοιπόν να λυθεί το πρόβλημα των συντάξεων με τις μειώσεις 18% σε κύριες και επικουρικές από το 2019, τότε το υπουργείο Εργασίας (η κ. Αχτσιόγλου και ο κ. Πετρόπουλος) θα έπρεπε να απαιτήσουν από την τρόικα να αποδεχτεί ότι αυτή η διάταξη καταργείται. Τουναντίον όμως η διάταξη έμεινε και σημαίνει ότι αν η πρώτη μελέτη (στρες τεστ) του ασφαλιστικού, που θα γίνει σε τρία χρόνια (2020), δείξει ότι οι δαπάνες αυξάνονται, τότε θα πέσει και νέος πέλεκυς πέραν του 18% που θα έχουν χάσει οι συνταξιούχοι από την 1η/1/2019! Αν η μελέτη του 2020 δείξει ότι η αύξηση των δαπανών για συντάξεις είναι εντός στόχου, δηλαδή κάτω από 2,5%, τότε δεν θα ενεργοποιηθούν πρόσθετες περικοπές. Αυτό θα διαρκέσει όμως ως το 2023 που θα βγει η νέα μελέτη για το ασφαλιστικό, και ανάλογα με τα ευρήματά της οι συντάξεις είτε θα περικοπούν είτε θα πάρουν παράταση ως την επόμενη μελέτη του 2026 κ.ο.κ. Ο Ελεύθερος Τύπος ήταν η μόνη εφημερίδα που εξασφάλισε και αποκάλυψε στο φύλλο του Σαββάτου ολόκληρο το άρθρο 1 του νέου νομοσχεδίου για τον τρόπο μείωσης των συντάξεων και την κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων, πριν καν κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή. Οι αναγνώστες του «Ε.Τ.» έμαθαν πρώτοι τι περιέχει το βασικότερο άρθρο του νόμου πολλές ώρες πριν κυκλοφορήσει το νομοσχέδιο στην ιστοσελίδα της Βουλής και γίνει «viral» στο Διαδίκτυο. Δεύτερος γύρος Το ψαλίδι λοιπόν αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά. Τα μέτρα του νέου Μνημονίου για μείωση ως και κατάργηση προσωπικών διαφορών από το 2019 με πλαφόν το -18%, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της επίμαχης διάταξης του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 4387/2016, προδίδουν ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., αν παραμείνει στην εξουσία, ετοιμάζει και δεύτερο γύρο με νέα μέτρα στο ασφαλιστικό. Το… συμπλήρωμα αυτών των μέτρων, που δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το νομοσχέδιο, θα αποκαλυφθεί σύντομα… Ο λογαριασμός Επί του παρόντος, ο λογαριασμός του ασφαλιστικού από συντάξεις και εισφορές φτάνει στα 2,63 δισ. ευρώ για την περίοδο 2018-2022. Αρχίζει να πληρώνεται από το 2018 με αυξήσεις εισφορών για 1 και πλέον εκατομμύριο επαγγελματίες. Από το 2019 έρχονται οι μειώσεις που βάζουν τις συντάξεις 2,6 εκατ. συνταξιούχων στην γκιλοτίνα. Τα μέτρα αυτά ετοιμάζει από τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. με το «ναι στα πάντα» που θα αναφωνήσουν οι βουλευτές τους ψηφίζοντας το τέλος των συνταξιούχων μαζί με το θάνατο των μικρομεσαίων και μάλιστα… με τα δυο χέρια (όπως είπε κάποιος βουλευτής τους) την ερχόμενη Πέμπτη. ελεύθερος τύπος

ΟΑΕΔ: Προκήρυξη για 1.882 θέσεις εργασίας

Nέα δράση του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr): Έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη 1.882 ατόμων οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών σε Κέντρα Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων (hotspots). Η πρόσληψη από τον…

Έρχονται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων τρεις φορές της εβδομάδα

Ανατροπές με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών φέρνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα διενεργούνται τρεις ημέρες την εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Το αίτημα για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ήταν διαρκές από την πλευρά των τραπεζών καθώς πρέπει να ασκηθεί πίεση, κυρίως στους στρατηγικά κακοπληρωτές, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης των κόκκινων δανείων. Στο άρθρο 59 η διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπει: – Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18:00. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε λεπτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών. – Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται με επιμέλεια του συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό. Ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων. Αν τα κατασχεμένα πράγματα βρίσκονται στην περιφέρεια περισσότερων ειρηνοδικείων, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται, κατ' επιλογή του επισπεύδοντος, στην περιφέρεια οποιοσδήποτε εκ των άνω ειρηνοδικείων. Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι το δικαστήριο της έδρας του συμβολαιογράφου. newsbeast

Επίδομα ενοικίου: Ποιά νοικοκυριά θα λάβουν επίδομα

Επίδομα ενοικίου – Δείτε τί αναφέρει το πολυνομοσχέδιο για το Επίδομα Ενοικίου Στέγασης. 1. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζει Επίδομα Ενοικίου Στέγασης για έως και εξακόσιες…

ΚΕΑ: ΑΦΜ και εξυπηρέτηση των πολιτών

ΚΕΑ: Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (www.keaprogram.gr) συνεχίζονται συνεχώς – Διαβάστε τι συμβαίνει πλέον με την εξυπηρέτηση των πολιτών στα ΚΕΠ με βάση το ΑΦΜ τους. Συγκεκριμένα, με…