Ενημέρωση από τη Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια για τα οργανικά κενά και τις 2022 όπως δόθηκαν στις ΠΔΕ από το Υπουργείο Παιδείας.

Η ενημέρωση

Στο πλαίσιο της επικείμενης διαδικασίας των μελών ΕΕΠ–ΕΒΠ και προκειμένου για την αναλυτική καταγραφή του συνόλου των οργανικών κενών ανά περιοχή και ΚΕΔΑΣΥ, ώστε να διευκολυνθεί ο έλεγχος από τις υπηρεσίες, το ΥΠΑΙΘ απέστειλε, εχθές Τρίτη 22.03.2022, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας σχετικούς πίνακες με τα οργανικά κενά ανά περιοχή (ΣΜΕΑΕ) και ΚΕΔΑΣΥ.

Πίνακες excel

Οι πίνακες είναι ταξινομημένοι αλφαβητικά ανά ΠΔΕ, Δ/νση Εκπαίδευσης ή ΚΕΔΑΣΥ και περιοχή μετάθεσης.

Κενά ΕΝΓ και ΕΓΒ

Τα κενά ΕΝΓ και ΕΓΒ αναγράφονται ως ξεχωριστή περιοχή και έχουν χρωματιστεί αναλόγως στις περιοχές και στο σύνολο.

Κενά ΣΔΕΥ/ΕΔΥ

Για τα ΣΔΕΥ-ΕΔΥ είναι προφανές πως το σύνολο των που κατανεμήθηκαν, όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 3842/Β΄/18-8-2021, αποτελούν οργανικά κενά.

Ελεγχος από ΠΔΕ

Το ΥΠΑΙΘ καλεί για ουσιαστικό έλεγχο και επιβεβαίωση όλων των στοιχείων από τις ΠΔΕ με τελικό στόχο την ορθότητα του συνόλου των οργανικών κενών που θα δοθούν για τη διενέργεια των μεταθέσεων των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Αποστολή απάντησης στο ΥΠΑΙΘ έως 28.03.2022

Ορίζει δε ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής απάντησης, στην οποία θα παρέχεται η επιβεβαίωση/συμφωνία με τα στοιχεία των πινάκων ή σε διαφορετική περίπτωση παρατηρήσεις/διορθώσεις επ αυτών, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 28.03.2022 και ώρα 10.00΄