Σύμφωνα με το ΟΠΣΥΔ,,  κλείνουν οι αιτήσεις – δηλώσεις – Συγκεκριμένα, εξέδωσε ανακοίνωση και την αίτηση – δήλωση προτίμησης τοποθέτησης των προσληφθέντων – Ποιές είναι οι προθεσμίες – Διαβάστε αναλυτικά.

Σύμφωνα με το ΟΠΣΥΔ:

«Καλούνται οι που προσλήφθηκαν σε περιοχές μετάθεσης κατά την 1η φάση προσλήψεων αναπληρωτών σχολικού έτους 2023-2024 να υποβάλουν Αίτηση-δήλωση προτίμησης τοποθέτησης προσληφθέντων. Υποβολή αίτησης στις 5-9-2023, έως 23:59. Οδηγίες υποβολής στο “Εγχειρίδιο για Αίτηση-Δήλωση προτίμησης τοποθέτησης προσληφθέντων” και στο video “Σύντομος οδηγός για τη δήλωση προτίμησης τοποθέτησης προσληφθέντων»

Τα παραπάνω κοινοποίησε το το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).