: Όλα τα επιδόματα που δίνει ο θα καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, σύμφωνα με σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει αλλαγές όσον αφορά το . Συγκεκριμένα, για τους δικαιούχους που έχουν παιδιά σε υποχρεωτική φοίτηση, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι υπάρχει εγγραφή σε σχολείο και το παιδί δεν έχει μείνει στην ίδια τάξη λόγω του αριθμού απουσιών.

Για πολίτες με υπηκοότητα τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, η χορήγηση του , όπως και του επιδόματος ενοικίου, προϋποθέτει την υποβολή φορολογικών δηλώσεων στην Ελλάδα για δέκα έτη.