: Εγκρίθηκε η  δαπάνη 34.5 εκατομμύρια ευρώ έτσι ώστε να γίνει από τον οργανισμό η καταβολή του για τον Μάρτιο. Δείτε στο ipaidia.gr πότε θα πληρωθεί το επίδομα.

: Στις 13 Μαρτίου η πληρωμή

Στις 31 Μαρτίου θα οι δικαιούχοι του επιδόματος ενοικίου ενώ στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορονοϊού έχει παραταθεί αυτοδίκαια για τρεις μήνες η καταβολή του επιδόματος ενοικίου.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του παρατείνεται για τρεις μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία των δικαιούχων στους Δήμους ή στα κέντρα κοινότητας. Η τρίμηνη παράταση που δίνεται αφορά το «επίδομα στέγασης» στις περιπτώσεις που, λόγω λήξης της ισχύος τους, απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης των κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του 2021.

– Ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων που παρατείνονται

– Ο μήνας επανυποβολής, υπολογίζοντας τη νέα τρίμηνη παράταση:

Μήνας επανυποβολής, μετά τις παρατάσεις

  • Μάιος 2020 ή Αύγουστος 2020: Μάιος 2021
  • Ιούνιος 2020 ή Σεπτέμβριος 2020: Ιούνιος 2021
  • Ιούλιος 2020 ή Οκτώβριος 2020: Ιούλιος 2021

Επιπλέον, διευκρινίζονται:

Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.
Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεών τους.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ