: Ο ανακοίνωση την μια σειράς επιδομάτων τις επόμενες μέρες. Συγκεκριμένα:

 

Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου θα καταβληθούν:

— Τα και

— Διατροφικά Επιδόματα

Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου θα καταβληθούν:

(),

,

— Στεγαστικής Συνδρομής,

— Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων

— Σύνταξη Υπερηλίκων,

— Επίδομα Ομογενών.