Nωρίτερα από τις 30 Δεκεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η .

Πιο αναλυτικά, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2022 αναμένεται ότι θα γίνουν οι πληρωμές στους δικαιούχους των επιδομάτων, ενώ θα καταβληθεί η έκτακτη προσαύξηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σε ανασφάλιστους υπερήλικες και σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ, .

Δείτε αναλυτικότερα στο  την τακτική επιδότηση των επιδομάτων  ως κάτωθι:

Επίδομα Ενοικίου: Δικαιούχοι 272.606
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 225.699
Αναπηρικά επιδόματα: Δικαιούχοι 174.135
Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 802
Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.021
Σύνταξη ανασφ. Υπερηλίκων ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 17.170
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλ. Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 17.965
Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 11.800
0ρεινών Μειονεκτικών περιοχών: Δικαιούχοι 4.943
Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 468

Επιταγή ακριβείας σε δικαιούχους επιδομάτων

Για τον μήνα Δεκέμβριο 2022, οι προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες προσαυξάνονται κατά 250 ευρώ.

Επίσης χορηγείται που θα καταβληθούν νωρίτερα από την θεσμοθετημένη ημερομηνία πληρωμής των επιδομάτων.

Η προσαύξηση αυτή για τα προνοιακά επιδόματα θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης των προνοιακών παροχών και καταβάλλεται άπαξ, ανεξαρτήτως αν οι δικαιούχοι λαμβάνουν περισσότερες της μίας από τις προνοιακές παροχές.

Την προσαύξηση λαμβάνουν και:

α) τα άτομα με αναπηρία που θα κριθεί ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρήμα για τον μήνα Δεκέμβριο 2022, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του μηνός αυτού και

β) οι ανάδοχοι γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85).

Αν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρούσας πληρούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων λαμβάνουν μόνο την ενίσχυση των συνταξιούχων.

Παράλληλα για τον μήνα Δεκέμβριο 2022, η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων χορηγούνται με προσαύξηση ύψους 250 ευρώ.

Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της σύνταξης και του επιδόματος του πρώτου εδαφίου και καταβάλλεται άπαξ.

Η προσαύξηση καταβάλλεται στους δικαιούχους μέχρι την 31η.12.2022, υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων χορήγησης της σύνταξης και του επιδόματος δεν έχει ανασταλεί. Αν η προσαύξηση δεν καταβληθεί λόγω αναστολής της ισχύος της οικείας εγκριτικής απόφασης, αποδίδεται στους δικαιούχους μετά την τυχόν άρση της ανωτέρω αναστολής.

Αν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρούσας πληρούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων λαμβάνουν μόνο την ενίσχυση που αφορά τους συνταξιούχους

Αν οι δικαιούχοι της προσαύξησης για αναπηρικά επιδόματα πληρούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της προσαύξησης των ανασφάλιστων υπερήλικων λαμβάνουν μόνο την προσαύξηση για τα αναπηρικά επιδόματα.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Για τον μήνα Δεκέμβριο 2022, η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση των ωφελούμενων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος εφόσον έχουν κατά την 30η.11.2022, εγκριτική απόφαση χορήγησής προσαυξάνεται στο διπλάσιο.

Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης του η ισχύς των οποίων δεν έχει ανασταλεί, και καταβάλλεται άπαξ και κατά παρέκκλιση του ανώτατου μηνιαίου ορίου του εγγυημένου ποσού και των ανώτατων μηνιαίων ορίων ανά ωφελούμενη μονάδα.

Η προσαύξηση δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις που η ισχύς της οικείας εγκριτικής απόφασης έχει ανασταλεί, αποδίδεται δε στους δικαιούχους μετά την τυχόν άρση της ανωτέρω αναστολής.

Επίδομα Παιδιού Α21

Στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού καταβάλλεται πρόσθετη έκτακτη δόση για το έτος 2022, η οποία αντιστοιχεί στο μηνιαίως χορηγούμενο ποσό του επιδόματος προσαυξημένο κατά το ήμισυ. Αντίστοιχη έκτακτη δόση καταβάλλεται στους λοιπούς νέους δικαιούχους του επιδόματος του έτους 2022, μετά την έγκριση της αίτησής τους.

Η χορήγηση της έκτακτης δόσης θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους και καταβάλλεται άπαξ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
Αν, μετά την καταβολή της έκτακτης δόσης, μεταβληθεί η κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος των δικαιούχων για το έτος 2022:

α) εφόσον προκύψει αχρεώστητη, εν όλω ή εν μέρει, καταβολή του επιδόματος, η καταβληθείσα έκτακτη δόση επιστρέφεται αναλόγως ή

β) εφόσον προκύψει ότι αναδρομικά δικαιούνται μεγαλύτερο ποσό επιδόματος, η καταβληθείσα έκτακτη δόση αυξάνεται αναλόγως, και το υπολειπόμενο ποσό αυτής αποδίδεται στους δικαιούχους μαζί με την καταβολή του ανωτέρω αναδρομικώς οφειλόμενου ποσού του επιδόματος.

Η προσαύξηση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.