Στο μισό μειώνεται ο αριθμός των δικαιούχων (από 700.000 σε περίπου 300.000) για τα «νέα» οικογενειακά επιδόματα παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο κονδύλιο είναι αυξημένο κατά 20% και φθάνει τα 750 εκ. ευρώ, καθώς τα τεκμαρτά εισοδήματα κάνουν ζημιά. Όπως αναφέρει σε ενημερωτικό του