Σε μια ουσιαστική βελτίωση προχώρησε ο κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών στην Ολομέλεια, προκειμένου περισσότεροι νέοι της γενιάς του “brain drain” να μπορούν να ενταχθούν στις ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις για όσους θέλουν να μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην χώρα.

O υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τροποποίησε μια από τις προϋποθέσεις, και έτσι θα μπορεί να ενταχθεί στο καθεστώς των ευνοϊκών φορολογικών κινήτρων ένα φυσικό πρόσωπο που “δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη”.

Στην αρχική διάταξη του σχεδίου νόμου είχε προβλεφθεί ως προϋπόθεση το φυσικό πρόσωπο “να μην ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα 7 χρόνια από τα 8 χρόνια”.

Με αυτή την τροποποίηση, είπε ο υπουργός Οικονομικών “παρέχουμε κίνητρα για την επιστροφή στην πατρίδα τους και στα νέα παιδιά μας που έφυγαν στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνια”.

Μια τροποποίηση της διάταξης, που κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, την είχαν ζητήσει και κόμματα της αντιπολίτευσης.