Μέχρι τέλους του μήνα και του 2017 θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες προς την .

Εκτός από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2018, της τέταρτης δόσης του ΕΝΦΙΑ ή της δόσης κάποιας ρύθμισης που τρέχει υπάρχουν πολλοί φορολογούμενοι που έχουν και άλλες εκκρεμότητες οι οποίες αφορούν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία υποβολής των οποίων εκπνέει στις 29 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα μέχρι τέλος του μήνα υποβάλλονται:

1. Δήλωση αποβιώσαντος. Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εμπρόθεσμα, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του χρόνου (29/12/2017). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. του αποβιώσαντος, πριν από την υποβολή της δήλωσης, με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων/εγγύτερων συγγενών, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

2. Δήλωση αναδρομικών αποδοχών, οι οποίες εισπράχθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος 2016. Με τροποποιητικές δηλώσεις οι οποίες θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις αναδρομικών για το οικονομικό 2015, κατατίθενται ηλεκτρονικά και για τα προηγούμενα οικονομικά έτη στην Δ.Ο.Υ.

3. Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού, που έγινε δεκτή η μεταφορά τους στην Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού. Οι φορολογούμενοι που κατέθεσαν αίτηση μεταφοράς στην Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού για πρώτη φορά και η αίτηση τους εγκρίθηκε μέσα στο 2017, μπορούν να υποβάλουν την φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2016, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του χρόνου.