Πραγματοποιήθηκε  η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μοιράζει φακέλους σε όλους τους υπουργούς.

Κάθε φάκελος περιέχει τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού ανά υπουργείο. Στο υπουργείο Οικονομικών, ο νέος υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας, παρέλαβε από τον πρωθυπουργό τον φάκελο με τους βασικούς άξονες, τις προτεραιότητες και τις αλλαγές που θα εφαρμόσει η νέα κυβέρνηση στη φορολογία και στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας.

Τα βασικά σημεία του κυβερνητικού σχεδιασμού για το συνοψίζονται στα εξής:

Στρατηγικές Επιλογές

Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες δουλειές

Αξία στην ακίνητη περιουσία

Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης

Υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα για όλους

Σύγχρονο Κράτος λιτό και αποτελεσματικό στην υπηρεσία του πολίτη

Στόχοι

Διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας

Ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις

Ταχύτερη υλοποίηση ιδιωτικοποιήσεων

Ενίσχυση ρευστότητας

Διευκολύνσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ενίσχυση του περιβάλλοντος ψηφιακής τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας

Καλύτερες υπηρεσίες με σεβασμό στα χρήματα του πολίτη

Μείωση της επιβάρυνσης από φόρους και εισφορές για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες

Μείωση διοικητικών και φορολογικών βαρών στην ακίνητη περιουσία

Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες

Μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από το 28% στο 20% σε βάθος διετίας

Το 2020 θα μειωθεί στο 24% και το 2021 στο 20%.

Μείωση του φόρου μερισμάτων των μετόχων από 10% σε 5%, το 2020.

Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός 2ετίας

Έκπτωση φόρου ίση με το 40%-50% της δαπάνης για ενεργειακή, λειτουργική ή αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων

Αναστολή του φόρου επί του κέρδους στις αγοραπωλησίες ακινήτων (φόρος υπεραξίας), για τρία χρόνια και επανεξέτασή του από μηδενικής βάσης τον τέταρτο χρόνο.

Αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα για τρία χρόνια.

Μελέτη μετεγκατάστασης και αξιοποίηση κτιριακών υποδομών σύμφωνα με τη νέα δομή της κυβέρνησης.

Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα από 22% στο 9% για εισοδήματα μέχρι Euro 10.000 χωρίς μείωση του αφορολόγητου και δημιουργία νέας προοδευτικής φορολογικής κλίμακας με χαμηλότερο ανώτατο φορολογικό συντελεστή. Σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Βελτίωση της ειδικής ρύθμισης των 120 δόσεων για όσους χρωστούν μέχρι Euro 3.000 στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και εισαγωγή πλαισίου για ευνοϊκή μεταχείριση των συνεπών φορολογούμενων και δανειοληπτών.

Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ από 13% σε 11% και από 24% σε 22% εντός της 4ετίας.

Σταδιακή καθιέρωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ των επιχειρήσεων (B2B).

Υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης των διακινούμενων φορτίων.

Υποχρεωτική καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τους προμηθευτές του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (B2G).

Ενδεικτικά συμπεφωνημένα μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας από τους Θεσμούς

Αξιολόγηση των σχεδίων δράσης της ΑΑΔΕ και του ΓΛΚ από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Πρόοδος στην στελέχωση της ΑΑΔΕ με στόχο 12500 υπαλλήλους

Σχέδιο 2019-2022 παρακολούθησης διαφόρων έργων συμπεριλαμβανομένου του ορισμού εκτελεστικού συμβουλίου.

Πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών της ΑΑΔΕ

Βελτίωση των δυνατοτήτων του ΓΛΚ (προσωπικό, εκπαίδευση, πόροι) για να μπορεί να ελέγχει τις προτάσεις χρηματοδότησης.

Κατηγοριοποίηση κατά ταμείο και κατά δραστηριότητα για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021

Περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Υιοθέτηση ενοποιημένης προσέγγισης για την κατάρτιση των π/υ μέσω της μεταφοράς της ευθύνης για τον ορισμό ανωτάτων ορίων δαπανών στο ΓΛΚ.

Εφαρμογή χρονοδιαγράμματος εξόφλησης, με στόχο 0,5 δισ. ανεξόφλητα.

Λήψη απόφασης περί της διαλύσεως ή επεκτάσεως της εντολής του ΤΧΣ (στα μέσα του 2022)

Περαιτέρω χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, σύμφωνα με το δημοσιευμένο χρονοδιάγραμμα

Εφαρμογή επιχειρησιακού προγράμματος αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ