Δεδομένου ότι έως το τέλος της εβδομάδας νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρώσουν 2 δισ. ευρώ σε φόρους, όσοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις έχουν την επιλογή να εντάξουν τις τους στην πάγια ρύθμιση.

Η ρύθμιση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να εξοφλήσουν τις οφειλές τους όπως για παράδειγμα τον φόρο εισοδήματος ή τον σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο τουλάχιστον ένα μέρος της οφειλής, δηλαδή τουλάχιστον η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος που προέκυψε από την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων ή η πρώτη δόση του .

Η πάγια ρύθμιση προϋποθέτει την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία ο οφειλέτης θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά στοιχεία για την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση, από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει αφενός η αδυναμία του να εξοφλήσει τους φόρους που του έχουν βεβαιωθεί και η δυνατότητά του να διαθέτει από το μηνιαίο εισόδημά του ένα ποσό για την αποπληρωμή της κάθε μηνιαίας δόσης της ρύθμισης.

Η υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση και η υποβολή τόσο της αίτησης όσο και της υπεύθυνης δήλωσης γίνονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής του συστήματος Τaxisnet, που είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Πριν αποφασίσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1. Το συνολικό ποσό των οφειλόμενων φόρων που θα ρυθμιστεί επιβαρύνεται με ετήσιο τόκο 5%, ακόμη κι αν ένα τμήμα του ποσού αυτού δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο κατά την υποβολή της αίτησης.

2. Σε περίπτωση που μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση με τους ίδιους όρους.

3. Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας καθώς και τυχόν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ. Θα πρέπει επίσης όλα τα παλιά χρέη να έχουν ρυθμιστεί.

4. Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση η πρώτη δόση θα πρέπει να εξοφληθεί μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) είτε στο ΑΤΜ της τράπεζας εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ