Τι πρέπει να ξέρετε για τα προγράμματα – Προθεσμία υποβολής αίτησης μέχρι τις 15 Νοεμβρίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες για την ένταξη στα προγράμματα .

Αναλυτικότερα, οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω των επίσημων διαδικτυακών τόπων των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2023»  και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους» , αντίστοιχα.

Σημειώνεται πως κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης, τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται η προσκόμιση φυσικού φακέλου.

Τα δύο προγράμματα εντάσσονται στην ευρύτερη δράση «Εξοικονομώ κατ’οίκον» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Ενεργειακός στόχος είναι η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30% για κάθε κατοικία και η αναβάθμιση κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.