: Aναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των (ΒΝΣ) του Οργανισμού του σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με τη ΣΟΧ1/2021.

H ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων, που υπέβαλλαν αίτηση σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των ΒΝΣ θα διαρκέσει από την Παρασκευή 20 Αυγούστου έως και την Κυριακή 29 Αυγούστου.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο-επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ