Στήριξη της αγοράς από τον μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, αλλά και νέων και καινοτόμων δράσεων, στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής εξωστρέφειας, συνεργασιών και συμπράξεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

«Με το ξέσπασμα της πανδημίας, ο ξεκίνησε άμεσα τον σχεδιασμό για τη στήριξη της αγοράς εργασίας, εστιάζοντας στο τρίπτυχο κοινωνικού διχτυού ασφαλείας – επιδότηση της εργασίας – αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Ενεργοποιώντας την ευρεία εργαλειοθήκη του και αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού του, ο Οργανισμός συνέβαλε καθοριστικά στην ανάσχεση της αύξησης της ανεργίας, μέσω διευρυμένων και ενισχυμένων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, αλλά και νέων και καινοτόμων δράσεων, στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής εξωστρέφειας, συνεργασιών και συμπράξεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Ταυτόχρονα, μέσω των παθητικών πολιτικών και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, συνέβαλε στην οικονομική υποστήριξη και ανακούφιση των ανέργων.

Καθώς ξεκινά η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και η επιστροφή στην κανονικότητα, οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην οικονομία έχουν δημιουργήσει νέες ανάγκες και προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο , ως ο επιχειρησιακός βραχίονας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την προώθηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας. Αξιοποιώντας την παρακαταθήκη της ψηφιακής μετάβασης που άφησε η πανδημία και χτίζοντας πάνω στα επιτυχημένα προγράμματα απασχόλησης, που επιδότησαν τη δημιουργία αριθμού-ρεκόρ νέων θέσεων εργασίας, εν μέσω έκτακτων μέτρων και lockdown, καθώς και στις αποτελεσματικές συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η , για την κατάρτιση ανέργων σε ψηφιακές δεξιότητες, ο Οργανισμός είναι έτοιμος, με σχέδιο και αποφασιστικότητα, για την επόμενη μέρα.

Στο επίκεντρο του σχεδίου για την επόμενη μέρα βρίσκεται η νέα γενιά ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης του ΟΑΕΔ, με απλουστευμένους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και ταχύτερες διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και πληρωμής, καθώς και η ποιοτική και ταχύρρυθμη κατάρτιση και επανακατάρτιση ανέργων και εργαζομένων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

Αυτήν τη στιγμή, ο 42.600 νέων θέσεων εργασίας και νέων επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού άνω του μισού δισ. ευρώ. Οι δράσεις απασχόλησης δίνουν κίνητρα στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων μέσω πολύ υψηλών ποσοστών και ποσών επιχορήγησης μισθού και εισφορών, έως 925 ευρώ μηνιαία και οι δράσεις επιχειρηματικότητας δίνουν τη δυνατότητα σε ανέργους να ανοίξουν μια επιχείρηση με χρηματοδότηση που κυμαίνεται από 12.000 ευρώ έως 36.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, από τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το που θα επιχορηγήσει 2.900 νέους ανέργους 18-29 ετών με 14.800 ευρώ για 12 μήνες, για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά σχέδιά τους, δημιουργώντας μία νέα επιχείρηση. Δίνοντας έμφαση στις γυναίκες, τουλάχιστον 6 στα 10 από τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα έχουν υποβληθεί από άνεργες γυναίκες, ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 43,4 εκατ. ευρώ.

Επίσης, την Παρασκευή ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη 2.000 ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, μέσω της επιχορήγησης που κυμαίνεται από 450 ευρώ μηνιαίως για την πρόσληψη ανέργων και 550 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (άνω των 12 μηνών).

Επιπλέον των 9 προγραμμάτων που ήδη τρέχουν, στα σκαριά βρίσκονται 8 ακόμα προγράμματα για τη δημιουργία 30.000 νέων θέσεων εργασίας, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 220 εκατ. ευρώ, τα οποία θα “ανοίξουν” τους επόμενους μήνες.

Για την αντιμετώπιση της διαχρονικά ελλειμματικής διασύνδεσης της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, που μας έχει καταστήσει ουραγό της Ευρώπης στην αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων, ο θα συνεχίσει να βαδίζει στο δρόμο των συνεργασιών με παρόχους υψηλού επιπέδου για ταχύρρυθμη, αλλά ποιοτική κατάρτιση σε τομείς αιχμής και ειδικότητες υψηλής ζήτησης. Το σχέδιο έχει ως κεντρικούς άξονες την αξιολόγηση, την πιστοποίηση και τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της οικονομίας, καθώς και τη συνεργασία με παρόχους με αξιοπιστία στην αγορά εργασίας, όπως τα πανεπιστήμια και διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς.

Μετά τις συνεργασίες με Google, Coursera και Amazon, την Παρασκευή ανακοινώσαμε και τη νέα συνεργασία με τη Cisco για την κατάρτιση ανέργων στην κυβερνοασφάλεια, ενώ υλοποιείται ήδη νέα δράση στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας ΟΑΕΔ-Google σε τέσσερις τομείς ψηφιακών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης (τεχνική υποστήριξη πληροφορικής, σχεδιασμός εμπειρίας χρήστη, διαχείριση έργου, ανάλυση δεδομένων) που οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικών.

Σύντομα, θα ξεκινήσει και το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων σε τεχνολογίες ψηφιακού νέφους σε συνεργασία με την Amazon.

Τέλος, η προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης και ουσιαστικής μεταρρύθμισης του πεδίου της κατάρτισης περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή και συμβολή των πανεπιστημίων.

Σε αυτή τη συνολική προσπάθεια για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των δεξιοτήτων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” αποτελεί μία ιστορική ευκαιρία να συνδυαστεί η πλήρης αξιοποίηση σημαντικών πόρων σε επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν. Ο ΟΑΕΔ διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στο εθνικό σχέδιο για τη γρήγορη επιστροφή της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά και ιδιαίτερα στην ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Το “Ελλάδα 2.0” περιλαμβάνει επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ που αφορούν τον ΟΑΕΔ και η γρήγορη και αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων είναι ένα στοίχημα που δεν πρέπει να χαθεί.

Χωρίς αμφιβολία, η επόμενη περίοδος θα είναι γεμάτη με μεγάλες προκλήσεις, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες και ο είναι έτοιμος να στηρίξει την αγορά εργασίας και να συνδράμει στη γρήγορη ανάταξη της οικονομίας, με νέες πολιτικές, νέα εργαλεία και νέες συνεργασίες. Η έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και κατάρτισης αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή και κεντρικό άξονα του σχεδίου μας για την επόμενη μέρα».

* Ο κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης είναι διοικητής του ΟΑΕΔ.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ