: Στα του οργανισμού πλέον θα παίρνουν μέρος,  άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένοι, νεαρά παραβατικά άτομα ή νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. Δείτε όλες τις αλλαγές στο ipaidia.gr

Ποιές οι αλλαγές που έρχονται

Μία από τις αλλαγές αφορούν ότι πλέον στους ωφελούμενους μπαίνουν και οι γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και τα θύματα ενδοοικογενειακής .

Αναλυτικότερα ωφελούμενοι είναι τα Άτομα με Αναπηρίες (), τα Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, τα Αποφυλακισμένα, τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, οι γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας τα οποία προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα, και είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο των υπηρεσιών του τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους.

Επίσης σημειώνεται οι γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να προσκομίζουν βεβαίωση ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία ωφελουμένων, υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο των ακόλουθων φορέων, ως εξής:

Για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής, Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ), από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα κατόπιν εισήγησης από τον/την προϊστάμενο/η της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Για τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα κατόπιν εισήγησης της Τριμελούς Επιστημονικής Επιτροπής.

ΟΑΕΔ - Επίδομα 400 ευρώ: Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Για τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες των Δήμων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου κατόπιν εισήγησης του/της προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Για τους Ξενώνες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο κατόπιν εισήγησης του/της Προϊσταμένου/ης της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Προϋπόθεση για να λάβουν την ανωτέρω βεβαίωση αποτελεί να έχουν ολοκληρώσει την εργασιακή συμβουλευτική που παρέχεται από τις δομές του Δικτύου της ΓΓΔΟΠΙΦ.

Η βεβαίωση θα αναφέρει ρητά ότι χορηγείται για αίτηση στο Ειδικό Πρόγραμμα του .