ΟΑΕΔ: Τι αλλάζει για 10.000 προσλήψεις ανέργων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔19/12/2018 - 10:19 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

| Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του , το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών, θα απευθύνεται στους άνω των 45 ετών ενώ οι τρεις μήνες ανεργίας που ήταν στις προϋποθέσεις γίνεται ένας μήνας.

Αναλυτικότερα:

– Απευθύνεται στους 45 και άνω

– Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚοιΣΠΕ και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με προσωπικό έως είκοσι (20) θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

– Ωφελούμενοι είναι άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, ηλικίας άνω των 45 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του , για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός

– Για την πρόσληψη μη μακροχρόνια ανέργων των Υπηρεσιών του , για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους εννέα (9) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα (9) μήνες ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του πρώτου 9μηνου απασχόλησης.

– Μετά τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει εντός ενενήντα (90) ημερών αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος υπάλληλος.

– Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ενταγμένων στο συνολικό πρόγραμμα και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του , θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του ύστερα από διατύπωση γνώμης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.

ΟΑΕΔ: Τα τρία νέα προγράμματα για 16.000 ανέργους

ΟΑΕΔ: Νωρίτερα το Δώρο Χριστουγέννων στους δικαιούχους

Loading...


  • europalso

    ideascentral