– ΠΡΟΣΛΗΨΗ: Στην πρόσληψη 1.882 ανέργων θα προχωρήσει η κυβέρνηση για την καλύτερη στελέχωση των , που υπάρχουν σε επτά περιφέρειες της χώρας καθώς και στα νησιά πρώτης υποδοχής.

Τη νέα προκήρυξη σε hot spot θα εκδώσει ο και θα αφορά οκτάμηνη απασχόληση στα κέντρα της Αττικής (490 θέσεις), της Κεντρικής Μακεδονίας (497 θέσεις), του Βορείου Αιγαίου (335 θέσεις), του Νοτίου Αιγαίου (198 θέσεις), της Στερεάς Ελλάδας (37 θέσεις), της Θεσσαλίας (90 θέσεις), της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (74 θέσεις), της Δ. Ελλάδος (32 θέσεις) και της Ηπείρου (179 θέσεις).

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων. Το νέο προσωπικό θα επιλεγεί με κριτήρια όπως:

Tο χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας.
Tο χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων.
H αναπηρία ωφελούμενου.
Tο ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
H ηλικία.
H εντοπιότητα.
O αριθμός ανήλικων τέκνων.
Aν πρόκειται για γονέα προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ.
Aν πρόκειται για δικαιούχο του ΚΕΑ.

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ, ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ. Για εργασίες στις οποίες από τη φύση τους απαιτείται νυχτερινή εργασία, οι αποδοχές θα ανέρχονται στα 539,75 και 619 ευρώ αντίστοιχα, ενώ προβλέπεται και μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης, ύψους 200 ευρώ.