ΟΑΕΔ: Πίνακες για το νέο πρόγραμμα ψηφιακής κατάρτισης 3.000 ανέργων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔27/08/2020 - 15:24 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

:  Αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020, οι προσωρινοί πίνακεςωφελουμένων, επιλαχόντων και αποκλειομένων του διαδικτυακού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων – ΨηφιακόΜάρκετινγκ» (Digital Marketing) στον ιστότοπο του www.oaed.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση ταπροβλεπόμενα κριτήρια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι υποψήφιοικαταρτιζόμενοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, έχουν δικαίωμα ναυποβάλλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων από την Παρασκευή, 28Αυγούστου και ώρα 8:00 μέχρι και την Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00.Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τους προσωπικούς κωδικούςπρόσβασης στο Taxisnet ή στον ΟΑΕΔ, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού.

Η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.oaed.gr/e-yperesies

Οι υποψήφιοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν τον λόγοτης ένστασης και να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας μεηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους όρους τηςπρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται μεηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.

Για τους προσωρινούς πινάκες και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοιμπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.oaed.gr/nea-arthro/-/asset_publisher/ebcGfvDrjPsQ/content/gdm

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τη Google Ελλάδας για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος, την επαγγελματικήαποκατάσταση των ανέργων και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας.Συνολικά,3.000νέοι άνεργοι έως 29 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις ψηφιακές τουςδεξιότητες, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “Grow with Google.”Οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν συνολικά 75 ώρες κατάρτισης και μετάτην ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης απότην Google και τον ΟΑΕΔ.

Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης, θα έχουν τηδυνατότητα συμμετοχής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακήςεμπειρίας, διάρκειας έξι (6) μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα για5.000 ανέργους. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν 550 ευρώ (καθαρά) για 22 ημέρες τονμήνα και 6 ώρες την ημέρα. Η δαπάνη του προγράμματος απόκτησης εργασιακήςεμπειρίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 16.500.000 € και θα συγχρηματοδοτηθεί απότο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη ΑνθρώπινουΔυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” και το Ελληνικό Δημόσιο.


  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: