– Μια σειρά από σημαντικές παροχές μπορούν να εξασφαλίζουν οι μέσω της ενεργοποίηση και της ανανέωσης της τους.

Παροχές που σε αρκετές περιπτώσεις, είναι σημαντικές και μπορούν να διασφαλίσουν παροχές και ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ανέργους.
Συγκεκριμένα, πέραν της αξίωσης για , των 360 ευρώ, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις, το δελτίο ανεργίας παρέχει σε όλους τους ανέργους, επιδοτούμενους ή μη:

1) μοριοδότηση σε προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού μέσω στο δημόσιο τομέα,
2) πρόσβαση σε προγράμματα απασχόλησης,
3) συμμετοχή σε προγράμματα και παιδικών κατασκηνώσεων,
4) παροχές ασθένειας σε είδος (υπό προϋποθέσεις),
5) συμμετοχή σε πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης όταν είναι πλησίον της σύνταξης, προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης
6) ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο της ,
7) μείωση φόρου ή φοροαπαλλαγές (π.χ. ),
8) ένταξη σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν δάνεια, οφειλές κ.λπ.,
9) δωρεάν μετακίνηση σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (),
10) ,
11) δωρεάν παροχές δήμων (δημοτικά κολυμβητήρια, δημοτικά θέατρα κ.λπ.),
12) προσφορές επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (π.χ. εισιτήριο σε κινηματογράφους, θέατρα).