ΛΑΕΚ 1-49 Ετους 2018. Έγκριση προγραμμάτων. Περίοδος υλοποίησης.

Σύμφωνα με την υπαριθμ. 391/29/30-07-2019 εισήγηση της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ, και σύμφωνα με την υπαριθμ. 3614/52/30-07-2019 απόφαση ΔΣ/ΟΑΕΔ, εκδόθηκε λίστα με τα εγκεκριμένα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 για το έτος 2018 η οποία έχει αναρτηθεί στο portal του ΟΑΕΔ «Νέα Ανακοινώσεις»

Ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης ορίζεται η 2α Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και λήξης η 20η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή

Για την ανακοίνωση πατήστε

Τελευταίες ειδήσεις για