ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι ενστάσεις για την προκήρυξη ΣΟΧ 2

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔05/02/2020 - 17:44 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

: Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης – προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων πουυπέβαλλαν αίτηση σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού σύμφωνα με την ΣΟΧ2/2019 , αρχίζει από την 06-02-2020 έως την 19-02-2020 .

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο (Πουλίου 6, Αθήνα, τ.θ. 14307, τ.κ. 11510) και, για να εξετασθεί, πρέπει νασυνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχειεκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου ( e-παράβολο), βλ.λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ(www.asep.gr) είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

 

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράφει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στηνένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξηπροθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένστασηγίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

ΟΑΕΔ: 1.250 θέσεις εργασίας για ανέργους Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

ΟΑΕΔ Κοινωφελής Εργασία: Νέο πρόγραμμα για 36.000 ανέργους • Βάσεις 2020 - Εκτιμήσεις: Σε ποιές σχολές αναμένεται πτώση

  Το ipaidia.gr στο google news

  Τελευταίες Ειδήσεις

  Ειδήσεις και εκτιμήσεις για τις βάσεις 2020

  • ideascentral

   europalso