ΟΑΕΔ – : Όλα τα τελευταία νέα για τον Κοινωνικό Τουρισμό ΟΑΕΔ στο – Από σήμερα, Παρασκευή 26/7 μέχρι και την Δευτέρα (29/7) το πρωί αναμένονται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα τα οριστικά αποτελέσματα για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ για την περιόδο 2019-2020.

Οι δικαιούχοι τoυ Μητρώου «Δικαιούχων – Ωφελουμένων» δεν χρειάζεται να προσέρχονται στις Υπηρεσίες του για την παραλαβή οποιουδήποτε εντύπου που να πιστοποιεί την επιλογή τους για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση της Επιταγής για τον .

Δείτε τα αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό

Οι δικαιούχοι που έχουν αποδεκτές ενστάσεις, εφόσον δεν έχουν συμπεριληφθεί στο Μητρώο οι ίδιοι ή ωφελούμενα μέλη τους, προς καλύτερη εξυπηρέτησή τους θα πρέπει να επικοινωνούν με τις αρμόδιες για να ενημερωθούν για την υλοποίηση του αιτήματός τους, καθώς η αποδοχή της ένστασης δεν συνεπάγεται σε κάθε περίπτωση και την έκδοση επιταγής, αλλά την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος για το οποίο έγινε λόγος στην ένσταση.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 12 μήνες, από την 27η Ιουλίου 2019 έως την 26η Ιουλίου 2020 εφόσον ανακοινωθούν σήμερα τα αποτελέσματα.