| Με τα απασχόλησης που υλοποίησε, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συνέβαλε στη μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, το οποίο «έπεσε από 26% τον Μάρτιο του 2015 στο 18,1% τον Μάρτιο του 2019 και στην κατά προτεραιότητα τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας των ανέργων με τις μεγαλύτερες δυσκολίες εργασιακής ένταξης και ανάγκες εισοδηματικής στήριξης», ανέφερε η διοικήτρια και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθ. Μαρία Καραμεσίνη.

Παράλληλα, όπως επισήμανε στον πρόλογό της που συνοδεύει την απολογιστική έκθεση της δραστηριότητας του ΟΑΕΔ κατά την περίοδο Μαρτίου 2015 – Ιουνίου 2019, «ο Οργανισμός υπήρξε εργαστήριο και πεδίο εφαρμογής μεγάλων δομικών αλλαγών, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση του ρόλου στην αγορά εργασίας ως προς τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των ανέργων για σταθερή επαγγελματική ένταξη και των επιχειρήσεων για πρόσληψη κατάλληλου εργατικού δυναμικού. Οι αλλαγές που δρομολογήθηκαν, οδηγούν στο μετασχηματισμό του από έναν γραφειοκρατικό φορέα παροχής επιδομάτων και επιχορηγήσεων σε μία σύγχρονη κοινωνική υπηρεσία απασχόλησης και συμβάλλουν στην οικοδόμηση του νέου μοντέλου κοινωνικού κράτους, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα, αντλώντας συμπεράσματα από την εμπειρία της οικονομικής κρίσης που αφήνει πίσω της».

«Το όραμα που υπηρετούν οι δομικές αλλαγές, είναι να αισθάνονται οι άνεργοι τον στο πλευρό τους, αρωγό και σύμβουλο και συνοψίζεται στο κεντρικό επικοινωνιακό μήνυμα “Ο δικός σου ΟΑΕΔ”», σχολίασε η κ. Καραμεσίνη.

Μεταξύ άλλων, τόνισε: « Το 2015, επιφέραμε δύο αλλαγές στο σχέδιο ριζικής αναδιοργάνωσης του Οργανισμού. Πρώτον, αναδιατυπώσαμε και περιορίσαμε σε τρεις τους στόχους και τους άξονες δράσης του προγράμματος “Επαναπροσδιορισμός του επιχειρησιακού μοντέλου του “:

(α) νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών προς ανέργους και επιχειρήσεις, με περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής και με βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας

(β) αλλαγή του οργανωτικού και διοικητικού μοντέλου και της εργασιακής κουλτούρας, με έμφαση στη συμμετοχή των εργαζομένων

(γ) επιμόρφωση-κατάρτιση του προσωπικού για την υποστήριξη των αλλαγών.

Δεύτερο και σημαντικότερο, συνδέσαμε την επιτυχία του προγράμματος με την ενδυνάμωση του ΟΑΕΔ με προσλήψεις εξειδικευμένου μόνιμου προσωπικού και την τεχνολογική αναβάθμισή του. Η ενδυνάμωση του ΟΑΕΔ περιέλαβε, επίσης, πρωτοβουλίες ουσιαστικής βελτίωσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), που παρουσίαζε τεράστιες δυσλειτουργίες, που έχουν πλέον αντιμετωπιστεί και τη μαζική προμήθεια υπολογιστών νέας γενιάς για την πλήρη τεχνολογική αναβάθμιση όλου του εξοπλισμού και την κάλυψη όλου του προσωπικού. Ως προς την ενδυνάμωση του ΟΑΕΔ, δίνεται έμφαση στα πεπραγμένα της περιόδου και στις νέες προσλήψεις, μέσω ΑΣΕΠ, 360 μόνιμων εργασιακών συμβούλων, προκειμένου να υποστηριχθεί το νέο μοντέλο παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής προς ανέργους και επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με την κ. Καραμεσίνη, «τα επιτεύγματα, την τετραετία 2015-2018, αρθρώνονται γύρω από πέντε άξονες:

(α) Ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη (πολύ μεγάλη ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, απλοποίηση διαδικασιών, λειτουργία πανελλαδικού τηλεφωνικού κέντρου και νέας διαδικτυακής πύλης, δημιουργία υπηρεσιών υποδοχής και χώρων αυτοεξυπηρέτησης πολιτών σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης). Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά στους ανέργους που συμμετείχαν στην πρώτη πανελλαδική έρευνα ικανοποίησης αναγκών, που πραγματοποιήσαμε τον Ιανουάριο του 2019 και αξιολόγησαν τον Οργανισμό πολύ θετικά.

(β) Καλύτερες υπηρεσίες συμβουλευτικής ανέργων (νέα εργαλεία, ηλεκτρονικές εφαρμογές και διαδικασίες εξατομικευμένης προσέγγισης), νέα στρατηγική προσέγγισης επιχειρήσεων για την αύξηση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας (εργασιακοί σύμβουλοι εργοδοτών, μονάδα μεγάλων επιχειρήσεων, συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο).

(γ) Σχεδιασμός νέων καινοτόμων προγραμμάτων ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης και επανασχεδιασμός παλαιότερων, απλοποίηση διαδικασιών στον τρόπο υλοποίησης.

(δ) Αλλαγή οργανωτικού και διοικητικού μοντέλου (νέος οργανισμός, στοχοθεσία, ολομέλειες εργαζομένων στα ΚΠΑ).

(ε) Επιμόρφωση προσωπικού (καταρτίστηκαν τα 2/3 του προσωπικού – το 1/3 πάνω από μία φορά)».

Όπως υπογράμμισε η διοικήτρια και πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού, «σημαντικότατο επίτευγμα, που συναρτάται ευθέως με το στόχο του προγράμματος για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας, ήταν ο σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή από τον ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, του νέου μοντέλου παροχής ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοικτού πλαισίου, που καθιστά λειτουργικό το νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών του Οργανισμού και θέτει τον ΟΑΕΔ στο επίκεντρο ως πάροχο ενεργητικών πολιτικών και φορέα τοποθέτησης των ανέργων σε αυτές».

Τέλος, επισήμανε ότι, τον Μάιο του 2018, «λίγο πριν από την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, η αναθεώρηση του συστήματος επιδότησης της ανεργίας εντάχθηκε στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική ως μία από τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας και, τον Μάιο του 2019, στην πρώτη αναθεώρησή της».

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την απολογιστική έκθεση της δραστηριότητας του Οργανισμού κατά την περίοδο Μαρτίου 2015-Ιουνίου 2019, οι τομείς του έργου του ΟΑΕΔ συνοψίζονται, ως εξής:

Α) Μεταρρύθμιση του ΟΑΕΔ-Δομικές αλλαγές.

Β) Πολιτικές

Προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης.
Ασφάλιση κατά της ανεργίας και ιδιότητα του ανέργου.
Προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.
Επαγγελματική εκπαίδευση-Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ.
Επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων (ΚΕΚ ΟΑΕΔ και ΛΑΕΚ).
Πρόσληψη προσωπικού-Εργασιακές σχέσεις.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ