: Διαβάστε αναλυτικά ποιές είναι οι αλλαγές που  προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας

Πιο αναλυτικά, αυστηρότερα κριτήρια για την παραμονή στη λίστα εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ και ριζική αλλαγή των προγραμμάτων κατάρτισης προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας για την αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ που παρουσιάζεται σήμερα και θα τεθεί τις επόμενες ημέρες σε διαβούλευση.

Ειδικότερα θα θεσπιστούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια με βάση τα οποία θα κρίνεται η παραμονή του ανέργου η την διαγραφή του από τη λίστα εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ.

Στόχος είναι να περιοριστεί το φαινόμενο των «ανέργων βορείων προαστίων» με υψηλά εισοδήματα που επωφελούνται από τα προνόμια των εγγεγραμμένων στη λίστα (απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, η παροχή ρεύματος σε χαμηλές τιμές, οι δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μεταφοράς και άλλα) τα οποία προορίζονται για όσους έχουν πραγματικές ανάγκες επιβίωσης.

Επίσης η μεγάλη απόκλιση που παρουσιάζουν τα στοιχεία για την ανεργία που συλλέγει η ΕΛΣΤΑΤ σε σύγκριση με τις λίστες των εγγεγραμμένων ως μακροχρόνια ανέργων στον ΟΑΕΔ δημιουργεί βάσιμες υποψίες ότι αρκετοί από τους τελευταίους εργάζονται στην μαύρη οικονομία χωρίς να το δηλώνουν με στόχο να επωφελούνται από τις παροχές που συνδέονται με τη συγκεκριμένη ιδιότητα.

Όπως έδειξαν οι πρόσφατοι έλεγχοι , στη λίστα του ΟΑΕΔ βρίσκονται περίπου 5.000 άτομα με εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ ετησίως η άτομα που απασχολούνται στη μαύρη οικονομία, ζημιώνοντας το κράτος.

Οι εν λόγω ευκατάστατοι άνεργοι βρίσκονται στη λίστα πάνω από 5 χρόνια και έχουν λάβει μάλιστα και την έκτακτη ενίσχυση για τους μακροχρόνια άνεργους που χορηγήθηκε το 2019 και το 2020.

Παράλληλα , σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα πρέπει ο άνεργος να αποδεικνύει ότι αναζητεί δουλειά. Αν αρνηθεί έως και τρείς φορές την ένταξή του σε πρόγραμμα κατάρτισης η θέση εργασίας ,θα διαγράφεται από τη λίστα. Eπίσης θα προβλέπονται κίνητρα για τον άνεργο προκειμένου να βρει δουλειά ενόσω λαμβάνει επίδομα από τον ΟΑΕΔ και υποχρεωτική παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισηςεπαγγελματικής κατάρτισης.

Την ίδια ώρα θα δοθεί έμφαση στη συμβουλευτική με την πρόσληψη συμβούλων εργασίας.

Αλλάζουν όλα στην κατάρτιση

Ριζικές αλλαγές θα προβλέπει το σχέδιο νόμου και στην επαγγελματική κατάρτιση προκειμένου να αξιοποιηθεί στοχευμένα το κονδύλι του 1 δις ευρώ από το ταμείο Ανάκαμψης.

Μία από τις σημαντικές αλλαγές είναι ότι ο πάροχος κατάρτισης και ο ωφελούμενος θα πρέπει να αποδεικνύουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης για να λάβουν την επιδότηση.

Συγκεκριμένα η πληρωμή παρόχων και ωφελουμένων συνδέεται με την πιστοποίηση με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι θα «πιάσουν τόπο». Δηλαδή , το 30% του ποσού που δικαιούνται οι πάροχοι και οι καταρτιζόμενοι θα καταβάλλεται μόνο μετά την πιστοποίηση. Για πρώτη φορά, εισάγεται η μεθοδολογία της πληρωμής των παρόχων βάσει αποτελέσματος (Payment by Results), με σκοπό την αποτελεσματικότητα και βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι βασικές καινοτομίες των νέων προγραμμάτων είναι οι εξής:

1.Τα πανεπιστήμια αποκτούν κεντρικό ρόλο στην κατάρτιση: Για πρώτη φορά, οι άνεργοι πολίτες αποκτούν πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από τα πανεπιστήμια και ειδικότερα τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) των ΑΕΙ, στο πλαίσιο ειδικής πρόσκλησης που θα απευθύνεται μόνο στα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τα πανεπιστήμια θα διαχειριστούν σ’ αυτή την 1η φάση το 50% του συνολικού προϋπολογισμού.

2. Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης: Οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες.

3. Δίνεται έμφαση στην πιστοποίηση από μεγάλες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας που παρέχουν -μέσω τρίτων φορέων- αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις για ψηφιακές δεξιότητες. Στόχος η αναβάθμιση της ποιότητας και της ελκυστικότητας των προγραμμάτων.

4.Ανεβαίνει ο πήχης για τους παρόχους κατάρτισης, καθώς εισάγονται αυστηρότερα κριτήρια για τη συμμετοχή των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης επιπλέον διεθνών πιστοποιητικών ISO.

5. Έλεγχος του εκπαιδευτικού υλικού από ανεξάρτητο φορέα: Διασφαλίζεται η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού με βάση σύγχρονες ποιοτικές προδιαγραφές, οι οποίες θα ελέγχονται από εξειδικευμένο ανεξάρτητο φορέα.

6. Επιλογή φορέα πιστοποίησης από τους ίδιους τους καταρτιζόμενους και όχι από τους παρόχους κατάρτισης, έτσι ώστε οι ωφελούμενοι να επιλέγουν το πιστοποιητικό που επιθυμούν εκείνοι.