ΟΑΕΔ: Δύο νέα προγράμματα για χιλιάδες άτομα – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔17/07/2017 - 17:48 | Author: Newsroom Ipaidia

: Στην προκήρυξη 4.789 θέσεων για ανέργους προχωράει ο (oaed.gr) με την εκκίνηση δύο νέων προγραμμάτων.

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την πρόσληψη 3.494 ατόμων μέσω της δράσης για την κάλυψη αναγκών σε 17 δήμους που παρουσιάζουν υψηλή ανεργία και το δεύτερο πρόγραμμα απασχόληση 1.295 ανέργων ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα των 3.494 θέσεων θα έχει οκτάμηνη διάρκεια και άρχισε την περασμένη Παρασκευή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας του (www. oaed.gr), έως τις 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, την ειδική «Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 δήμους (επιβλέποντες φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, και να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης και μέχρι τρεις επιβλέποντες φορείς (δήμους).

Η επιλογή θα γίνει βάσει μοριοδότησης συγκεκριμένων κριτηρίων, και ειδικότερα του χρονικού διαστήματος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελουμένου (ανώτατο όριο οι 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για άνεργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών), του χρονικού διαστήματος συνεχόμενης ανεργίας των συζύγων των ωφελουμένων (έως 60 μήνες), της αναπηρίας του ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω, του ετήσιου εισοδήματος (ατο- μικό ή οικογενειακό), της ηλικίας, του αριθμού ανήλικων τέκνων, του κατά πόσο είναι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικα ή ενήλικα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), της εντοπιότητας και του εάν έχουν την ιδιότητα δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Ανοιξε επίσης την περασμένη Τετάρτη η ηλεκτρονική υποβολή από επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο δεύτερο πρόγραμμα του για την απασχόληση 1.295 άνεργων νέων, ηλικίας 25 έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει προγράμματα απόκτη- σης εργασιακής εμπειρίας.

Κάθε εταιρεία μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν έως και δέκα ωφελουμένους, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί κατά την υποβολή της αίτησής της. Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της (με καταγγελία σύμβασης εργασίας, αλλαγή καθεστώτος απασχόλησης, εθελουσία έξοδο) στο χρονικό διάστημα των εννέα μηνών που προηγούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, γράφει το cnn.gr.

Ο θα καταβάλει στις δικαιούχους επιχειρήσεις επιχορήγηση, για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο, ύψους 14,40 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ανά μήνα. Η επιχορήγηση αρχίζει από την ημερομηνία πρόσληψης του ανέργου και καταβάλλεται για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος δεν θα υποβάλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά θα υποδειχθούν με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα του εργοδότη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του και να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Loading...


  • europalso   ideascentral