: Σε συνέχεια της από 27/03/2019 ανακοίνωσης , σχετικά με τον έλεγχο των προγραμμάτων 1-25 ετών 2013 -2016 που διενεργεί η Δ/νση Α3 , σας ενημερώνουμε ότι οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τους ελέγχους αυτούς μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών «ΕΡΓΑΝΗ» και «ΕΦΚΑ» και για τα προγράμματα του έτους 2017. Προς διευκόλυνση των ΦΕΕ , αναρτώνται :

  1. Kατάλογος προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017, για τα οποία οι διενεργηθέντες έλεγχοι είναι  θετικοί και η αποπληρωμή των προγραμμάτων αυτών  μπορεί ολοκληρωθεί  (με τον περιορισμό φυσικά της ύπαρξης εκκρεμοτήτων σχετικά με Καταστατικά ή/και Αρχαιρεσίες ή/και Συμφωνητικά).

 

  1. Κατάλογος προγραμμάτων, όπου το σφάλμα σχετικά με την επιλεξιμότητα καταρτιζομένων  είναι έως 50%. Τα προγράμματα αυτά θα αποπληρωθούν εν μέρει,  με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν και άλλοι λόγοι αφαίρεσης καταρτιζομένων, όπως για παράδειγμα απουσίες κτλ,  ή ύπαρξη εκκρεμοτήτων σχετικά με Καταστατικά ή/και Αρχαιρεσίες ή/ και Συμφωνητικά.  Η αποτύπωση στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ , γίνεται σταδιακά και θα ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Σημειώνεται πως η αφαίρεση θα είναι ορατή στη λίστα των καταρτιζομένων κάθε προγράμματος χωριστά στην τελευταία στήλη «αφαιρέθηκε κατόπιν ελέγχων ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ ή από τον ΦΕΕ» ).
  2. Κατάλογος προγραμμάτων για τα οποία το αποτέλεσμα των ελέγχων είναι αρνητικό (άνω του 50% σφάλμα – σε ότι αφορά στην επιλεξιμότητα των καταρτιζομένων). Αυτά τα προγράμματα ΔΕΝ  αποπληρώνονται. Η διαγραφή των μη επιλέξιμων καταρτιζομένων θα αποτυπωθεί μέχρι και το τέλος του χρόνου στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ ,   στη λίστα των καταρτιζομένων κάθε προγράμματος χωριστά,  στην τελευταία στήλη «αφαιρέθηκε κατόπιν ελέγχων ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ ή από τον ΦΕΕ».

 

  1. Όσα προγράμματα δεν εμφανίζονται ακόμα στις λίστες σημαίνει ότι είτε δεν έχουν κάνει ακόμα αίτηση αποπληρωμής ή δεν έχει γίνει ακόμα η επεξεργασία από τις Οικονομικές υπηρεσίες ή είναι στην διαδικασία ελέγχου.