ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για 478 νέες προσλήψεις

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔08/03/2018 - 16:29 | Author: Newsroom Ipaidia

Ο ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων για την προσωπικού καθαριότητας σύμφωνα με την ΣΟΧ1/2018 καθορίζεται από την 09/03/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ. κλεινει την 19/03/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30.

Οι θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ.πρωτ. 11205/14-02-2018 Ανακοίνωση καθώς επίσης και στο αντίστοιχο παράρτημα αυτής. Η εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε θα αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός της ανωτέρω προθεσμίας είτε θα κατατίθεται αυτοπροσώπως ή από άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο κτίριο της Διοίκησης , Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, Τ.Κ. 17456 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 π.μ. έως 15:30.

Επισηυαίνεται ότι η αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται: τα στοιχεία του αιτούντος και ο αριθμός πρωτοκόλλου, με την ένδειξη "Αίτηση για την ανακοίνωση της ΣΟΧ1/2018".

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη ταχυδρομική αποστολή ή αυτοπρόσωπη κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας συνεπάγεται την απόρριψη των υποψηφίων.

Για την ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018 και περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για την υποβολή της αίτησης απο την 09/03/2018 και ώρα 07:00 π.μ.  πατήστε εδώ.

ΟΑΕΔ: Ανοιχτά δέκα προγράμματα για προσλήψεις 112.000 ανέργων

Loading...


  • europalso   ideascentral