Δεν μπορεί να οριστεί το χρονοδιάγραμμα για την συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τονίζει ο Μάριο Ντράγκι απαντώντας σε επιστολή του Δημήτρη Παπαδημούλη.

Στην απαντητική του επιστολή ο επικεφαλής της ΕΚΤ σημειώνει ότι στις 22 Ιουνίου η κεντρική τράπεζα επανέφερε το waiver για τις ελληνικές τράπεζες επιτρέποντάς τους έτσι να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότησή της.

Για να γίνει αυτό λήφθηκε υπόψη η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και αναγνωρίστηκε η δέσμευση των ελληνικών αρχών να εφαρμόσουν το πρόγραμμα του ESM.

Τότε, σημειώνει ο Μάριο Ντράγκι υπέδειξε ότι μπορεί να εξετάσει τη συμμετοχή τίτλων έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων QE σε μεταγενέστερο στάδιο λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που θα γίνει στο θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, περιλαμβανομένης και της εκτίμησης του Διοικητικού Συμβουλίου της για το θέμα.

Αφού σημειώνει ότι για το θέμα του ελληνικού χρέους ελήφθησαν αποφάσεις στο Eurogroup της 25 Μαΐου, τονίζει ότι ακριβές χρονοδιάγραμμα για την πιθανή αγορά ομολόγων δεν μπορεί να καθοριστεί στην παρούσα φάση.

Euro2day