: ύψους 200 – 250 ευρώ αναμένεται να δοθεί σε – Η φροντίδα των παιδιών αφορά μέχρι την ηλικία 2,5 ετών για γονείς.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των γονέων αναμένεται να ενταχθεί στα προγράμματα που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης για την εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Το πρόγραμμα επιδότησης θα έχει διάρκεια 3 ετών και στόχος είναι να αρχίσει από το φθινόπωρο του 2021.

Η επιδότηση ύψους 200- 250 (δεν έχει οριστεί ακόμα το ποσό) θα καταβάλλεται απευθείας στους γονείς, οι οποίοι θα προσλαμβάνουν μέσω πλατφόρμας .

Στις νέες δράσεις που προωθεί η αρμόδια υφυπουργός εργασίας Μαρία Συρεγγέλα αρμόδια για τη δημογραφική πολιτική και την οικογένεια, συγκαταλέγονται και προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών καθώς προγράμματα για την προστασία κατά της βίας των γυναικών.