Νέο µπλόκο στον θεσµό του βάζει η ∆ικαιοσύνη. Ειδικότερα, δικαιώθηκαν γιατροί των Κέντρων Υγείας και άλλων Μονάδων της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας οι οποίοι προσέφυγαν στα δικαστήρια µε ασφαλιστικά µέτρα ώστε να ακυρωθεί ο νόµος που έχει προωθήσει το υπουργείο Υγείας και τους επιβάλει να γίνουν οικογενειακοί γιατροί για να καλύψουν τις ανάγκες του θεσµού.

Η πρώτη θετική απόφαση για τον ιατρικό κλάδο αφορά 64 γιατρούς της Αττικής, ενώ το επόµενο διάστηµα αναµένονται και νέες αποφάσεις δικαστηρίων, αφού δεκάδες άλλοι γιατροί έχουν κάνει αντίστοιχες προσφυγές.

Η απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ουσιαστικά απαγορεύει στο υπουργείο Υγείας να εξαναγκάσει το ιατρικό προσωπικό των Κέντρων Υγείας και των άλλων Μονάδων της Πρωτοβάθµιας να µετατραπούν σε οικογενειακούς γιατρούς χωρίς τη θέλησή τους, παρά µόνο εάν το επιθυµούν.

Οπως επισηµαίνει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος Επιστηµονικού Υγειονοµικού Προσωπικού ∆ηµόσιας Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΣΕΥΠΠΦΥ) Αττικής µετά την απόφαση: «Με αυθαιρεσίες δεν µπορούν να γίνουν µεταρρυθµίσεις».

Να σηµειωθεί ότι ήδη η 1η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής είχε αποστείλει «φύλλα πορείας» σε γιατρούς πολλών µονάδων ώστε να αναλάβουν καθήκοντα οικογενειακού γιατρού. Οµως η νέα αυτή δικαστική τροπή βάζει και νέα εµπόδια στα κυβερνητικά σχέδια για την υλοποίηση του θεσµού του οικογενειακού γιατρού, ο οποίος βέβαια παρουσιάζει ούτως ή άλλως εγγενή προβλήµατα.

Ταυτόχρονα, συνδέεται άµεσα και µε τις δηµόσιες Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) που πρέπει να διαθέτουν οικογενειακό γιατρό. Γι’ αυτό, άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και καιρό η ηγεσία του υπουργείου Υγείας επιχείρησε να «βαφτίσει» οικογενειακούς τους γιατρούς των Κέντρων Υγείας, ενώ άµεσα προωθεί και νέα προκήρυξη για προσλήψεις γιατρών στις ΤΟΜΥ, σύμφωνα με το Έθνος.

Μέχρι στιγµής οι ιδιώτες οικογενειακοί γιατροί που έχουν συνάψει σύµβαση µέσω του δεν ξεπερνούν τους 700 σε όλη τη χώρα, ενώ και στις ΤΟΜΥ οι γιατροί είναι περίπου 500.

Και το πρόβληµα συνεχίζει να είναι η εξυπηρέτηση των περίπου 10 εκατ. ασφαλισµένων του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι για να εξυπηρετηθούν δωρεάν θα πρέπει είτε να αναζητήσουν οικογενειακό γιατρό σε δηµόσια µονάδα, δηλαδή παθολόγο, γενικό γιατρό ή παιδίατρο, όπου δεν υπάρχει χρέωση, είτε να βρουν ελεύθερο ραντεβού σε έναν από τους ιδιώτες οικογενειακούς γιατρούς µέσω του ΕΟΠΥΥ. Γεγονός µάλλον σπάνιο.

∆ιαφορετικά, για να επισκεφθούν γιατρό των τριών αυτών ειδικοτήτων θα πρέπει να πληρώσουν κανονικά την επίσκεψη από την τσέπη τους, ανάλογα µε τη χρέωση που κάνει ο κάθε γιατρός. Αξιοσηµείωτο είναι ότι, µε βάση τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το υπουργείο Υγείας, όλοι οι πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν τον δικό τους οικογενειακό γιατρό, στον οποίο και θα πρέπει να εγγραφούν ώστε να αποκτήσουν ατοµικό φάκελο υγείας.

Οι δυσκολίες που έχουν προκύψει ανάγκασαν πρόσφατα το υπουργείο Υγείας να προβεί σε νοµοθετική αλλαγή, βάσει της οποίας δεν απαιτείται µόνο οικογενειακός γιατρός από δηµόσια ΤΟΜΥ ή ιδιώτης µε σύµβαση του ΕΟΠΥΥ, για να δηµιουργηθεί ο ατοµικός φάκελος του ασφαλισµένου.

Οι πολίτες µπορούν πλέον να απευθύνονται και σε ιδιώτες οικογενειακούς γιατρούς που δεν έχουν σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ, για να τους εγγράψουν στο νέο σύστηµα και να τους δηµιουργήσουν τον ατοµικό φάκελο υγείας.