Ανακοινώθηκε . Δείτε τι ισχυει  για τις πληρωμές και τους δικαιούχου, ποιές ενέργειες πρέπει να κάνετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας. Αναλυτικά  στο .

Υπενθυμίζουμε ότι το επίδομα μπορούν να λάβουν οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, με τίτλο «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020».

Πιο αναλυτικά,  το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει πως το αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης 958 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας. Ειδικότερα, με τη συμμετοχή στην Πράξη επιτυγχάνεται:

Η απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή των εργαζομένων, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι παραπάνω ενέργειες αναμένεται να συνδράμουν σημαντικά, ώστε οι συμμετέχοντες/ωφελούμενοι να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας που σταδιακά συντελείται.

η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων Γνώσεων, Προσόντων και Δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο , θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων

Αντικείμενα Κατάρτισης

Τα προσφερόμενα Αντικείμενα Κατάρτισης καλύπτουν διάφορες σημαντικές ειδικότητες της Αγοράς Εργασίας αλλά και συνεπικουρούν στην αναβάθμιση/εξέλιξη/ποιοτική βελτίωση ήδη υφιστάμενης :

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ SOCIAL MEDIA MARKETING

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς, το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €. Αρα 110 ώρες επί 5 ευρώ την ώρα βγάινει 550 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο έως τις 7 Δεκεμβρίου 2022 στις 23:59

Διαβάστε περισσότερα για το εν λόγω επίδομα