Ο , για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας που εδρεύει στη Χαλκίδα του νομού Ευβοίας

Αναλυτικότερα, οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ μηνών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – 1 θέση
-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων – 5 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ.1/2023 (ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ) και να την υποβάλουν είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ / Περιοχή Χαλκίδας, Δοκός, Χαλκίδα 34100, υπόψη Καρακατσάνη Ιωάννη, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023.