Η κρίση έχει συσσωρεύσει περίπου 110 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σχεδόν το 50% του συνόλου και οι ελληνικές τράπεζες έχουν δεσμευθεί έναντι των εποπτικών αρχών να τα μειώσουν κάτω από 70 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2019. Εφέτος το συνολικό απόθεμα πρέπει να μειωθεί κατά 10 δισ. ευρώ.

Αν και οι τράπεζες δείχνουν κατανόηση σε δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν πραγματικό οικονομικό πρόβλημα, ωστόσο πλέον δεν ανέχονται τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 20% των δανειοληπτών με δάνεια σε καθυστέρηση.

Αυτοί έχουν συνήθως δάνεια άνω των 300.000 ευρώ και στη συντριπτική πλειονότητά τους έχουν σημαντική οικονομική επιφάνεια, εντός και εκτός Ελλάδος, και, βάσει του Ε9, εμφανίζονται κάτοχοι περισσότερων του ενός ακινήτων.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος 1 στις 6 επιχειρήσεις (17%) εμφανίζει χαρακτηριστικά στρατηγικού κακοπληρωτή. Επιχειρήσεις με υψηλό δανεισμό ή χαμηλή αξία εξασφαλίσεων ή υψηλή κερδοφορία είναι πιθανότερο να εμφανιστούν ως στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Για αυτούς τους στρατηγικούς κακοπληρωτές οι τράπεζες ετοιμάζουν ένα «επιθετικό κυνήγι» με τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Παράλληλα, προκειμένου να στηρίξουν δανειολήπτες που είναι σε πραγματική αδυναμία οι τράπεζες ετοιμάζουν ρυθμίσεις- πακέτα για κάθε κατηγορίας δανειολήπτη. Βάσει πληροφοριών ήδη επιχειρείται κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση, ανάλογα με στοιχεία προφίλ πελάτη, προκειμένου να ενταχθούν συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, κάτω από συγκεκριμένα πακέτα ρυθμίσεων.

Οι τράπεζες υιοθετούν την πρακτική αυτή προκειμένου να διευκολύνουν τους δανειολήπτες να ενταχθούν σε ρυθμίσεις που τους ταιριάζουν, αλλά και να δώσουν μια πραγματική ώθηση στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δάνειων.