σε συνταξιούχους και επιδοματούχους.

65,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 95.931 δικαιούχους κατά την εβδομάδα 3 – 7 Απριλίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ,,  και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Οι πληρωμές του ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

13,9 εκατ. ευρώ σε 34.862 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)
13,5 εκατ. ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
345.640 ευρώ σε 469 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

15 εκατ. ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
18 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
700.000 ευρώ σε 22.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας