Όλα όσα πρέπει να ξέρετε – Νέα πλατφόρμα για ηλεκτρονικό matching εργοδοτών και ανέργων – Το 72% των εργοδοτών δηλώνει ότι αναζητά εργαζομένους και δεν μπορεί να βρει.

Αναλυτικότερα, την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την Ημερησία, οι αλλαγές εκ βάθρων που προβλέπονται στην επαγγελματική κατάρτιση στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των 2 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ προκειμένου να βελτιωθεί το λεγόμενο skills matching (η αντιστοίχιση δηλαδή των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας) στο οποίο η χώρα μας εμφανίζει πολύ χαμηλές επιδόσεις.

Για το λόγο αυτό αναμένεται σύντομα να τεθεί σε λειτουργεία μια νέα πλατφόρμα matching, στην οποία ο άνεργος θα δημιουργήσει τον ατομικό του λογαριασμό, με το βιογραφικό και τις δεξιότητές του.

Τα στοιχεία θα είναι προσβάσιμα στους εργοδότες που αναζητούν προσωπικό ώστε να γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο το matching αλλά και στους στο είδος κατάρτισης που τους ταιριάζει και έχει ανάγκη η αγορά εργασίας.

Οι σχετικές διατάξεις του υπουργείου Εργασίας προβλέπουν ότι οι πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης θα αξιολογούνται ως προς το ποσοστό των καταρτισθέντων που βρήκε δουλειά, το ποσοστό που πιστοποιήθηκε καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών τους.

Ο πάροχος θα αξιολογείται από τους ίδιους τους καταρτισθέντες αλλά και από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ..

Οι εκπαιδευόμενοι θα βάζουν στον πάροχο βαθμό από 1 ( κακή επίδοση) έως 5 (άριστη) και θα «περνούν την τάξη» οι φορείς εκπαίδευσης που βαθμολογούνται τουλάχιστον με 3.

Μάλιστα για πρώτη φορά ορίζεται ότι το 30% του ποσού που δικαιούνται οι πάροχοι και οι καταρτιζόμενοι θα καταβάλλεται μόνο μετά την πιστοποίηση.

Βασικός στόχος των σχετικών διατάξεων είναι να διασφαλιστεί ότι θα αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα χρήματα των φορολογουμένων για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, καθώς η Ελλάδα έχει μεγάλο πρόβλημα στον τομέα των δεξιοτήτων.

Οι νέες απαιτήσεις

Τίθενται, λοιπόν, νέες απαιτήσεις τόσο για τους παρόχους της κατάρτισης, όσο και για τους καταρτιζόμενους.

Το 30% του ποσού θα καταβάλλεται τόσο στους καταρτιζόμενους όσο και στους παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης μόνο μετά την πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων.
Προβλέπεται αξιολόγηση των παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης ως προς το ποσοστό των καταρτισθέντων που βρήκε δουλειά, το ποσοστό που πιστοποιήθηκε, την ποιότητα των υπηρεσιών τους, με αξιολόγηση από τους ίδιους τους καταρτιζόμενους.
Χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι η κατάρτιση συνδέεται και κατά περιεχόμενο αλλά και κατά αποτέλεσμα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Διότι η κατάρτιση γίνεται με σκοπό να μπορεί ο καταρτιζόμενος να ενισχύσει τη θέση του στην αγορά εργασίας.
Οι ίδιοι οι καταρτιζόμενοι, άνεργοι, αλλά και εργαζόμενοι θα καλούνται να αξιολογήσουν τους παρόχους κατάρτισης, με ποινή ακόμη και τον αποκλεισμό τους για 2 χρόνια από κάθε δράση, εάν δεν περάσουν τη βάση του 3. Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας.

Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις καθώς η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί προς την Ε.Ε. για την υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων, στο πλαίσιο 70 νέων έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», συνολικού προϋπολογισμού 2,4 δισ. ευρώ.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ