Δείτε τον πίνακα με τους φορείς στους οποίους θα διοριστούν –ανά ειδικότητα– () . Μέσω του νέου διαγωνισμού θα επιλεγούν υπάλληλοι αποκλειστικά της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από τους πίνακες επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022.

Το χρονοδιάγραμμα της προκήρυξης έχει ως εξής, σύμφωνα με το workenter:

Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο το πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου

Αιτήσεις μέσα στον Αύγουστο με διαδικασίες – εξπρές

: Οι φορείς διορισμού ανά ειδικότητα

ΤΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ -ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ/ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ /ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΤΕ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ/ ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ/ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(η κατανομή σε ειδικότητες Μηχανικών θα πραγματοποιηθεί με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων)
ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ

 

 

: Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι για αυτές τις θέσεις θα πρέπει να κάνουν δύο κινήσεις:

Η πρώτη είναι τώρα η δημιουργία Μητρώου, προκειμένου να συμπεριλφθούν σε αυτό όλες οι ιδιότητες που δίνουν επιπλέον μόρια στη βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων
Η δεύτερη είναι η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο ΑΣΕΠ εντός της προθεσμίας που θα ορίσει η Ανεξάρτητη Αρχή

ΠΗΓΗ workenter