Έγινε γνωστή νέα προκήρυξη από τον , φέρνει 27 στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την κάλυψη τεσσάρων διαφορετικών ειδικοτήτων.

Οι θέσεις αφορούν στις ειδικότητες: υδραυλικός, ψυκτικός, μάγειρες και προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 27 ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Θερέτρου Αξιωματικών του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ στη Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΘΑΝ/Ν.Β.Ν.Ε.), που εδρεύει στο Δήμο Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Οι θέσεις εργασίας στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

-ΔΕ Υδραυλικών (1 θέση)
-ΔΕ Ψυκτικών (1 θέση)
-ΔΕ Μαγείρων (2 θέσεις)
-ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων (23 θέσεις)

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ» και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.