Σε μια νέα ελεγκτική υπηρεσία που θα βρίσκεται υπό την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων θα ανατεθεί η αρμοδιότητα της διενέργειας των ελέγχων στις υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, πολλές από τις οποίες αναδεικνύονται μέσα από τις γνωστές πλέον λίστες μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού.

Η υπηρεσία αυτή θα συσταθεί με επιστημονικό προσωπικό και θα ασχολείται αποκλειστικά με περιπτώσεις φοροδιαφυγής για τις οποίες έχουν εκδοθεί παραγγελίες διενέργειας ελέγχων από τους οικονομικούς εισαγγελείς και οι οποίες έχουν ποινικό χαρακτήρα. Σκοπός θα είναι να φέρνει σε πέρας τις έρευνες σε όλες αυτές τις μεγάλες υποθέσεις από τις οποίες το Δημόσιο προσδοκά την είσπραξη εσόδων ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο.

Η υπηρεσία αυτή θα αναλάβει να ολοκληρώσει τους ελέγχους για περίπου 2.500 εισαγγελικές παραγγελίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή εκκρεμούν στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και σε άλλες φοροελεγκτικές υπηρεσίες.

Η νέα υπηρεσία θα εδρεύει στο κτήριο στο οποίο βρίσκεται το ΣΔΟΕ. Σ’ αυτήν θα αποσπαστούν οι περισσότεροι από τους ελεγκτές εφοριακούς των αυτοτελών τμημάτων του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου που ήδη βρίσκονται υπό την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων.

Στο προσχέδιο του αναθεωρημένου μνημονίου το οποίο παρέδωσαν οι εκπρόσωποι των δανειστών στην ελληνική κυβέρνηση περιγράφονται οι βασικές κατευθύνσεις του εγχειρήματος. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η σύσταση του νέου αυτού ειδικού ελεγκτικού σώματος υπό τους οικονομικούς εισαγγελείς θα καθοριστεί με νομοσχέδιο.

Στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται επίσης ότι:

* Οι οικονομικοί εισαγγελείς θα έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν πληροφορίες στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) χωρίς δεσμευτικό τρόπο, αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια της ΑΑΔΕ τι θα κάνει με τις πληροφορίες αυτές.

* Οι αρμοδιότητες των οικονομικών εισαγγελέων θα διαχωριστούν πλήρως από αυτές της ανεξάρτητης ΑΑΔΕ. Η καταπολέμηση της μεγάλης φοροδιαφυγής με ποινική διάσταση θα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των οικονομικών εισαγγελέων.

Η πορεία των υποθέσεων

Σημειώνεται ότι οι βασικότερες «λίστες» μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού, οι οποίες ερευνώνται αυτή τη στιγμή με παραγγελίες των οικονομικών εισαγγελέων και οι οποίες αναμένεται πλέον να περιέλθουν στις αρμοδιότητες της νέας ελεγκτικής υπηρεσίας, είναι:

Η «λίστα Λαγκάρντ»: Περιλαμβάνει στοιχεία για 2.062 Έλληνες φορολογούμενους με καταθέσεις στην ελβετική τράπεζα HSBC. Το 2014 ξεκίνησαν έλεγχοι σε 153 από τις 2.062 υποθέσεις της λίστας και τελικά ολοκληρώθηκαν οι 38 από αυτές. Το συνολικό ποσό των φόρων που βεβαιώθηκε από τους 38 αυτούς ελέγχους ανήλθε σε 23,47 εκατ. ευρώ.

Το 2015 ξεκίνησαν έλεγχοι σε άλλες 85 υποθέσεις και ολοκληρώθηκαν, μαζί με τις παλαιότερες, σε 96. Βεβαιώθηκαν συνολικά 173,96 εκατ. ευρώ φόροι και πρόστιμα. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016 ξεκίνησαν έλεγχοι σε άλλες 127 υποθέσεις και ολοκληρώθηκαν σε 43. Το ποσό των φόρων και των προστίμων που έχει βεβαιωθεί την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 27,97 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, από το 2014 έως και το τέλος Αυγούστου 2016 ξεκίνησαν έλεγχοι σε 365 υποθέσεις, ολοκληρώθηκαν σε 177 και βεβαιώθηκαν συνολικά φόροι και πρόστιμα ύψους 225,4 εκατ. ευρώ.

Κατά μέσο όρο σε κάθε ελεγχθείσα υπόθεση έχουν βεβαιωθεί φόροι και πρόστιμα ύψους 1,27 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, την περίοδο από 1-1-2014 έως 31-8-2016 ελέγχθηκαν άλλες 9 υποθέσεις σχετιζόμενες με αυτές της «λίστας Λαγκάρντ» και βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα 8,53 εκατ. ευρώ.

Από όλους αυτούς τους ελέγχους έχουν εισπραχθεί μέχρι στιγμής φόροι και πρόστιμα ύψους 37,59 εκατ. ευρώ.

Η «λίστα Μπόργιανς»: Παρελήφθη από τον υπουργό Οικονομικών του γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Β. Μπόργιανς. Περιλαμβάνει στοιχεία για 10.588 περιπτώσεις Ελλήνων με καταθέσεις σε ελβετική τράπεζα.

Η λίστα παρελήφθη και παρεδόθη στους οικονομικούς εισαγγελείς το φθινόπωρο του 2015. Από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο του 2016 ξεκίνησαν συνολικά 60 έλεγχοι σε υποθέσεις της συγκεκριμένης λίστας αλλά μέχρι το τέλος Αυγούστου 2016 δεν είχε ολοκληρωθεί κανένας εξ αυτών, με αποτέλεσμα να μην έχει βεβαιωθεί ακόμη κανένα ποσό φόρων και προστίμων.

Το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου ξεκίνησαν εξάλλου άλλοι 22 έλεγχοι σε υποθέσεις σχετιζόμενες με τη «λίστα Μπόργιανς» και μέχρι το τέλος Αυγούστου δεν είχε ολοκληρωθεί κανένας.

Η λίστα με τα εμβάσματα εξωτερικού: Πρόκειται για έναν τεράστιο κατάλογο με πάνω από 25.000 περιπτώσεις Ελλήνων φορολογουμένων που έστειλαν σε τράπεζες του εξωτερικού εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ. Μέχρι και το 2015 είχαν ξεκινήσει έλεγχοι σε 1.482 υποθέσεις εμβασμάτων και είχαν ολοκληρωθεί οι 584 εξ αυτών.

Το συνολικό ποσό των φόρων και των προστίμων που βεβαιώθηκαν έφθασαν τα 263,76 εκατ. ευρώ. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016 ξεκίνησαν μόλις 9 έλεγχοι στις υποθέσεις αυτής της λίστας και ολοκληρώθηκαν, μαζί με τις παλαιότερες, μόλις 39 έλεγχοι!

Τα ποσά φόρων και προστίμων που βεβαιώθηκαν από τους ελέγχους αυτούς ανήλθαν σε 45,11 εκατ. ευρώ. Συνολικά, μέχρι και το τέλος Αυγούστου του τρέχοντος έτους είχαν ξεκινήσει 1.491 έλεγχοι σε υποθέσεις εμβασμάτων, είχαν ολοκληρωθεί έλεγχοι σε 623 υποθέσεις και είχαν βεβαιωθεί φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 308,87 εκατ. ευρώ. Σε κάθε υπόθεση είχαν βεβαιωθεί κατά μέσο όρο ποσά φόρων και προστίμων ύψους 495.786 ευρώ.

Επιπλέον, μέχρι το τέλος Αυγούστου 2016 ξεκίνησαν άλλοι 665 έλεγχοι σε υποθέσεις σχετιζόμενες με τα εμβάσματα εξωτερικού. Από τους ελέγχους αυτούς ολοκληρώθηκαν οι 231 και προέκυψαν καταλογισμοί φόρων και προστίμων συνολικού ύψους 47 εκατ. ευρώ, δηλαδή 203.742 ευρώ κατά μέσο όρο ανά ελεγχθείσα υπόθεση.