Εντελώς νέα μορφή απέκτησε το της , το οποίο αφορά επαγγελματίες (μεταξύ των οποίων και τα «») και επιχειρήσεις.Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων () εξέδωσε οδηγό για να διευκολύνει τους φορολογούμένους στη συμπλήρωση του.

Βασικές αλλαγές στο νέο έντυπο

1. είναι προσυμπληρωμένα τα πεδία πληροφοριακού χαρακτήρα, όπως:

• οι Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ημεδαπής / αλλοδαπής

• οι Ενεργοί ημεδαποί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης

• τα Ενεργά ημεδαπά Τερματικά POS

2. ο φορολογούμενος δύναται να επιλέξει τα υποκαταστήματα της επιχείρησής του που εξαιρούνται τέλους επιτηδεύματος (κωδικός 008).

Υπενθυμίζεται ότι από το τέλος επιτηδεύματος εξαιρούνται:

• τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

• οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

• ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του (65ο έτος της ηλικίας).

3. προσυμπληρώνονται στοιχεία από το προηγούμενο φορολογικό έτος, όπως ενοίκια που καταβλήθηκαν, κύκλος εργασιών, κ.ά..

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη συμπλήρωση των ποσών «εσόδων» και «εξόδων», καθώς πιθανά λάθη θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερο φόρο.

Οι επαγγελματίες πρέπει να θυμούνται ότι οι δαπάνες για τις ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από τα έσοδα, δηλαδή πρέπει να αφαιρεθούν για να υπολογιστεί το φορολογητέο εισόδημα.

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ