: Μόλις το 56% των αποφοίτων από το 2011 και μετά απορροφήθηκε από την αγορά εργασίας, με το ποσοστό ανεργίας να αγγίζει το 36%.  Μάλιστα, 6 στους 10 σημειώνουν ότι λαμβάνουν μισθό από 400 έως και 800 ευρώ, ενώ ένα 16% δηλώνει ότι αμείβεται με λιγότερα από 400 ευρώ.

Παραμονές της λήξης της διορίας για το κλείδωμα του δελτίου  μέχρι και τις 14 Ιουλίου, πληθαίνουν τις τελευταίες μέρες οι έρευνες που καταγράφουν τη σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
Τα ευρήματα της έρευνας του , που παρουσιάστηκε χθες, καταγράφουν για το 2016 τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στους αποφοίτους Υγείας σε ποσοστό 71% και στους αποφοίτους σχολών πληροφορικής σε ποσοστό 69%. Αντίθετα, το σύνολο των αποφοίτων των κοινωνικών – οικονομικών και νομικών σπουδών που απασχολείται κυμάνθηκε κάτω από το μέσο όρο και διπλασιάστηκε το ποσοστό ανέργων από το 2009, που έφτανε το 17,5%.

Η επιλογή πρώτου πτυχίου όμως δεν συνάδει με την τάση στην αγορά εργασίας μιας και το μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων είναι απόφοιτοι του πεδίου κοινωνικών-οικονομικών και νομικών επιστημών. Σε ποσοστό αγγίζει το 30,1% ενώ σε απόλυτους αριθμούς μιλάμε για 615,3 χιλιάδες άτομα. Αντίστοιχα, παρά την πτωτική πορεία στην απορρόφηση σε θέσεις εργασίας, οι απόφοιτοι στην κατηγορία μηχανολογία -βιομηχανία – κατασκευές ανήλθαν σε 320,6 χιλιάδες, σε ποσοστό 15,7% στο σύνολο των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιμέλεια Ελπίδα Οικονομίδη

«Κλειδί» απ’ ό,τι φαίνεται για την εύρεση εργασίας είναι οι μεταπτυχιακές σπουδές ή το διδακτορικό, μιας και σε ποσοστό 79% έχουν βρει μια θέση εργασίας το 2016 σε αντίθεση με τους κατόχους πρώτου πτυχίου, των οποίων το ποσοστό φτάνει το 61%.

Οσον αφορά την απορρόφηση στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι απόφοιτοι ΤΕΙ φαίνεται ότι έχουν περισσότερες ευκαιρίες στον δεύτερο. Στον ιδιωτικό τομέα το 33% των απασχολούμενων είναι απόφοιτοι ανώτατων τεχνολογικών ιδρυμάτων, ενώ στο Δημόσιο το ποσοστό είναι στο 28%. Αντίθετα, οι πτυχιούχοι των πανεπιστημίων προτιμώνται στο δημόσιο τομέα, ειδικότερα σε δημόσιες υπηρεσίες σε ποσοστό 62%, ενώ στον ιδιωτικό τομέα το 55% των απασχολούμενων είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου.

Ο ιδιωτικός τομέας στα χρόνια της κρίσης ξεχώρισε, καθώς από το 2009 και μετά καταγράφει αύξηση απασχολούμενων κατά 15%, ενώ το Δημόσιο μείωση της τάξης του 27%.

Από τα 2,04 εκατ. πληθυσμό με τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 63%, δηλαδή 1,3 εκατ. άτομα, εργάζονται, το 13% (274 χιλ. άτομα) είναι άνεργοι και το υπόλοιπο 24% (484 χιλ. άτομα) δεν είναι οικονομικά ενεργοί. Το τελευταίο ποσοστό βέβαια αφορά τόσο όσους είναι καταγεγραμμένοι ότι δεν αναζητούν εργασία όσο και τους συνταξιούχους. Από τα 3,7 εκατ. εργαζομένους το 2016, το 35% (1,3 εκατ.) έχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακές σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ ίδιος σχεδόν είναι ο αριθμός των εργαζομένων με λυκειακή εκπαίδευση (1,28 εκατ. ή 34%).iobe-pinakas-1 Φάκελος Μηχανογραφικό: Αυτά είναι τα πτυχία που ψάχνει η αγορά εργασίας
Για τριτοβάθμια

Εν αναμονή της κατάθεσης του, τα ινστιτούτα «Δίκτυο» και «Πρόοδος στην Πράξη» παρουσίασαν έρευνα κοινής γνώμης για την . Αν και τα ευρήματα αφορούσαν κυρίως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι ένα μεγάλο ποσοστό εστιάζει και στις αλλαγές στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια. Ειδικότερα, το 62% κρίνει ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη μεταρρύθμισης σε Γυμνάσιο και Λύκειο και το 35% στο Δημοτικό.
Μεταξύ άλλων από την έρευνα προκύπτουν τα εξής:

1. Η μεγάλη πλειοψηφία (άνω του 70%) θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα στην αγγλική γλώσσα προκειμένου να αυξηθούν οι οικονομικοί πόροι των ιδρυμάτων.

2. Το 79% θεωρεί ότι σε περίπτωση διάπραξης ποινικών αδικημάτων εντός των πανεπιστημίων θα πρέπει να είναι άμεση η παρέμβαση της Αστυνομίας.

Διχασμένη πάντως είναι η κοινή γνώμη για το θέμα της διαγραφής φοιτητών αλλά και για το άσυλο ως έννοια.