Βελτιωτικές κινήσεις στα άρθρα του φορολογικού νομοσχεδίου που προκάλεσαν τις μεγαλύτερες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Στο «μικροσκόπιο» έχει μπει κυρίως η διάταξη για την έκπτωση φόρου 40% για επισκευή και ενεργειακή θωράκιση ακινήτων αλλά και η διάταξη για την υποχρεωτική πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών που να αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματος. Πρώτον, εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην «παγώνει» η έκπτωση 5% από το εισόδημα εξ’ ακινήτων μέχρι το 2026 για όσους κάνουν χρήση της έκπτωσης για τα ακίνητα. Και δεύτερον αναζητούνται λύσεις για όσους με βάση πραγματικά γεγονότα δεν μπορούν να συλλέξουν το 30% των ηλεκτρονικών αποδείξεων. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται κυρίως διαζευγμένοι με παιδιά που έχουν υποχρέωση καταβολής διατροφής, επαγγελματίες που κόβουν τιμολόγια αλλά δεν τα εισπράττουν αλλά και εισοδηματίες με απλήρωτα ενοίκια οι οποίοι δεν έχουν προχωρήσει ακόμη στην άσκηση ένδικων μέσων.

Για την διάταξη της έκπτωσης φόρου στις επισκευές ακινήτων, οι αντιδράσεις ήταν πολύ έντονες από την πρώτη στιγμή κυρίως από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών. Στο υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι θα οδηγηθούμε σε κατάργηση στην πράξη του μέτρου αν μεγάλη μερίδα ιδιοκτητών (σ.σ αυτοί που εισπράττουν εισόδημα από ενοίκια) χρειαστεί να πληρώνουν περισσότερο φόρο αν κάνουν χρήση της έκπτωσης. Έτσι, αναμένεται απόσυρση της διάταξης που ορίζει ότι όποιος συλλέγει τιμολόγια από επισκευές ακινήτων –τα οποία πληρώνει μάλιστα ηλεκτρονικά- θα χάνει την έκπτωση του 5% από το δηλωθέν εισόδημα εξ’ ενοικίων.

Στο άρθρο με τις ηλεκτρονικές πληρωμές, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να αμφισβητούν την υποχρέωση πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πληρωμών έως το 30% του εισοδήματος –και αντίστοιχα να διαγράφουν το όποιο πρόστιμο έχει επιβληθεί- αν γι’ αυτό συντρέχει λόγος με βάση τα πραγματικά γεγονότα. Αυτή η «ασπίδα προστασίας» εκτιμάται ότι θα μετριάσει τις αντιδράσεις και θα δώσει μια λύση στην περιπτωσιολογία η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί με ονομαστική καταγραφή στον νόμο. Για παράδειγμα, μπορεί να ληφθεί μέριμνα για όσους πληρώνουν διατροφή για τα παιδιά τους σε περίπτωση διαζυγίου καθώς αυτά τα χρήματα μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα αυτού που τα καταβάλλει αλλά με το ισχύον πλαίσιο δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη. Είτε οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα λογίζεται ότι ξεπερνούν το 60% του εισοδήματος σε καταβολές που αφορούν ανελαστικές δαπάνες (σ.σ ενοίκια, δάνεια, φόρους κλπ) και θα υποχρεούνται να προσκομίζουν το 20%, είτε θα απαλλάσσονται του προστίμου που θα τους επιβάλλεται εκ’ των προτέρων αποδεικνύοντας για ποιο λόγο δεν κατόρθωσαν να προσκομίσουν τις σχετικές ηλεκτρονικές πληρωμές.

Υπάρχουν όμως και άλλες ομάδες που ενδεχομένως να χρίζουν ειδικής μεταχείρισης όπως για παράδειγμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ανείσπρακτα τιμολόγια χιλιάδων ευρώ. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, χωρίς να υπάρχει προσφυγή στα δικαστήρια, δεν μπορεί κάποιος να επικαλεστεί το γεγονός και κανονικά πρέπει να φορολογείται και επί αυτών των εισοδημάτων. Από 1/1/2020 δε, θα πρέπει και να προσκομίζει ηλεκτρονικές αποδείξεις μέχρι του ορίου του 30%.