Σε δυο δόσεις οι μέσα στο 2022 ενώ  σύμφωνα με πληροφορίες  θα συμπεριλαμβάνεται ένα νέο πακέτο στήριξης που θα πηγάζει από την υψηλότερη ανάπτυξη.

Διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού από την κυβέρνηση

Από τον Ιανουάριο του 2022 ο θα αυξηθεί κατά 2% στα 663 ευρώ και στη συνέχεια θα υπάρξει διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς φορείς ενώ η νέα αύξηση ενδέχεται να φτάσει και το 5%. Οι σχετικές αποφάσεις και το ύψος της αύξησης θα εξαρτηθεί από το ποσοστό μεγέθυνσης της οικονομίας.

Πάντως απο την 1η Ιανουαρίου ο κατώτατος μεικτός μισθός διαμορφώνεται στα 663 ευρώ το μήνα επί 14 μισθούς, συμπεριλαμβανομένων του , ενώ με τις τριετίες φθάνει έως και 198,9 ευρώ υψηλότερα. Το κατώτατο ημερομίσθιο από 1-1-2022 διαμορφώνεται σε 29,62 ευρώ.

Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 13 ευρώ για τους κατώτατους μισθούς και 58 λεπτά του ευρώ για το κατώτατο ημερομίσθιο, σε σχέση με την προηγούμενη ρύθμιση που είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2019.

Επισημαίνεται ότι λόγω της μείωσης κατά 1,63% των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλουν οι εργαζόμενοι (από 15,75% σε 14,12%), είχε ήδη υπάρξει και μία επιπλέον ενίσχυση του κατώτατου μισθού.

Για ένα μισθωτό πλήρους απασχόλησης που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ το συνολικό όφελος από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται σε 10,6 ευρώ/μήνα ή 148,3 ευρώ/έτος (14 μισθοί).