Ξεκίνησε η διαδικασία διόρθωσης των στοιχείων στις από δικαιούχους του ().

Συγκεκριμένα, όσοι δικαιούχοι έχουν ελλιπή στοιχεία στις αιτήσεις με αποτέλεσμα να έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής, μπορούν να μεταβαίνουν στους δήμους όπου κατοικούν για να δηλώσουν τα σωστά στοιχεία.

Το χρονικό περιθώριο που έχουν οι ενδιαφερόμενοι είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, όσοι κριθούν ότι θα συνεχίσουν στο πρόγραμμα, η καταβολή του θα γίνει αναδρομικά τον επόμενο μήνα από από αυτόν που επανενεργοποίησαν την αίτησή τους.