Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η αύξηση του αριθμού των πολιτών που κάνουν χρήση των  τους, ακόμη και για συναλλαγές πολύ μικρής αξίας. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αποκαλυπτικά. Συνολικά στην Ελλάδα κυκλοφορούν πλέον περισσότερες από 16,3 εκατ. κάρτες, δηλαδή κάθε ενήλικος πολίτης έχει τουλάχιστον δύο κάρτες στο πορτοφόλι του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την περυσινή χρονιά εκδίδονταν κατά μέσο 100 χιλιάδες κάρτες το μήνα, περί τις 90.000 χρεωστικές και 10.000 πιστωτικές.

Αναλυτικότερα, στα τέλη του 2017 τα μεγέθη στην αγορά είχαν διαμορφωθεί ως εξής:

– Βρίσκονταν σε κυκλοφορία 13,5 εκατ. χρεωστικές κάρτες, με τις νέες εκδόσεις κατά την περυσινή χρονιά να ξεπερνούν τα 1,1 εκατομμύρια.

– Ανοδος καταγράφηκε και στις πιστωτικές κάρτες, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε την ίδια περίοδο κατά 200 χιλιάδες περίπου.

– Την πιο εντυπωσιακή αύξηση σε κυκλοφορία σημείωσαν οι προπληρωμένες κάρτες, οι οποίες κατέγραψαν ετήσια άνοδο κατά 30%.

– Καταγράφηκε σημαντική αύξηση των εικονικών καρτών πληρωμών με ετήσια αύξηση 14%. Πρόκειται για προπληρωμένες κάρτες που χρησιμοποιούνται μόνο για πληρωμές εξ αποστάσεως, μέσω ίντερνετ ή τηλεφωνικά.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, οι μεταβολές αυτές δείχνουν ότι το πλαστικό χρήμα έχει μπει για τα καλά στη ζωή των Ελλήνων, οι οποίοι πέρυσι δαπάνησαν 60 δισ. ευρώ, περισσότερα κατά 5 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2016, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Η Τράπεζα της Ελλάδος υπογραμμίζει σε έκθεσή της ότι τόσο τα νοικοκυριά, όσο και τα νομικά πρόσωπα προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα συναλλακτικών πρακτικών που αφορούν κυρίως στην αποκόμιση του μέγιστου δυνατού οφέλους που απορρέει από τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Από την άλλη πλευρά, η διενέργεια αυξημένου αριθμού συναλλαγών μέσω διαδικτύου φαίνεται να αποτελεί τον κύριο λόγο της αύξησης της έκδοσης των προπληρωμένων και εικονικών καρτών.

Το 87% των πληρωμών με χρεωστικές

Το 2017 ο συνολικός αριθμός συναλλαγών με κάρτες πληρωμών ανήλθε σε 720 εκατ. από 513 εκατ. συναλλαγές το 2016, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 40%.

Οι χρεωστικές κάρτες αποτελούν το κύριο υποκατάστατο της χρήσης μετρητών. Πέρυσι, το μερίδιό τους στις συναλλαγές έφτασε το 87%.

Σε σχέση με το 2016, ο αριθμός των συναλλαγών με το συγκεκριμένο τύπο καρτών αυξήθηκε κατά 46%.

Αυξημένος ήταν και ο αριθμός των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες κατά το 2017, φτάνοντας τα 96,5 εκατ., καταγράφοντας ετήσια αύξηση κατά 22%.

Εκεί που φαίνεται όμως περισσότερο ότι οι κάρτες έχουν μπει πλέον για τα καλά στην καθημερινότητα των καταναλωτών είναι στην εξέλιξη της μέσης αξίας ανά συναλλαγή.

Ειδικότερα, η πτωτική πορεία της συνεχίστηκε και το 2017 και ανήλθε σε 82 ευρώ, από 108 ευρώ το 2016 και 139 ευρώ το 2015.

Η μεγαλύτερη μείωση εντοπίζεται στις συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες, όπου η μέση αξία ανά συναλλαγή μειώθηκε σε 85 ευρώ, από 116 ευρώ το 2016.

Συναλλαγές ανά κάρτα

Εξάλλου, στις συναλλαγές ανά κάρτα παρατηρείται ότι ο μέσος αριθμός συναλλαγών είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με το 2016 (μεταβολή +32%) και ανήλθε σε 45 συναλλαγές, από 34 το 2016.

Η ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών καρτών φανερώνει αύξηση του μέσου αριθμού συναλλαγών ανά κάρτα για όλες τις κατηγορίες.

Ειδικότερα, ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα κυμάνθηκε στις 47 συναλλαγές από 35 το 2016 και ο αντίστοιχος ανά πιστωτική κάρτα στις 35 συναλλαγές (από 30 το 2016).

Τέλος, η μέση αξία συναλλαγών ανά κάρτα παραμένει σχεδόν στα περσινά επίπεδα και εξακολουθεί να επηρεάζεται περισσότερο από την αξία των συναλλαγών με χρεωστικές κάρτες, δεδομένου και του μεγαλύτερου όγκου τους.

Έτσι η συνολική μέση αξία συναλλαγών ανά κάρτα μειώθηκε κατά 1% σε 3.666 ευρώ το 2017 από 3.704 ευρώ το 2016.

Αναλυτικότερα, η μέση αξία συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα παρουσίασε μείωση κατά 2% (3.998 ευρώ, από 4.066 ευρώ το 2016), ενώ η μέση αξία συναλλαγών ανά πιστωτική κάρτα αυξήθηκε κατά 3% (2.061 ευρώ, από 1.995 ευρώ το 2016).