Τι αλλάζει το επόμενο διάστημα στις τιμές των – Τέλος το μειωμένο εισιτήριο.

Σύμφωνα με το , έως και το τέλος Ιουνίου του 2023 θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές εισιτηρίων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, οι οποίες την περίοδο της πανδημίας έπεσαν στο 1,20 ευρώ για το ενιαίο εισιτήριο μετακίνησης στην Αθήνα, καθώς θα διατηρηθεί ο μικρότερος ΦΠΑ του 13% στις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και αποσκευών.

Παράλληλα σε ισχύ θα συνεχίσει να βρίσκεται και ο μειωμένος ΦΠΑ στο 13% ή ο υπερμειωμένος στο 6% σε προϊόντα απολύμανσης, μη αλκοολούχα ποτά, αλλά και υπηρεσίες γυμναστηρίων και σχολών χορού, κλπ.

Αυτά ορίζει άρθρο που έχει συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή. Βάσει των προβλέψεων, παρατείνεται έως και τις 30.6.2023, η υπαγωγή σε μειωμένο ή υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α, της τάξης του 13% και 6% αντίστοιχα, ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

Ως προς τα αγαθά:

– του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α.,6%, για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης,

– του συντελεστή 6% για τα μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας (μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική, σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, αντισηπτικά [διαλύματα, μαντηλάκια και άλλα παρασκευάσματα]),

– του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13%, για τα μη αλκοολούχα ποτά και τα αεριούχα νερά

– του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., 13%, στην εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και την παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας

– του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., 6%, για τους απινιδωτές.

Ως προς τις υπηρεσίες διατηρείται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13%:

– για τις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους

– για τις υπηρεσίες εστίασης,

– Στα εισιτήρια για ζωολογικούς κήπους,

– Για τις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού, εφόσον οι υπηρεσίες από τις σχολές αυτές δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Επιπλέον ο ΦΠΑ για τα εισιτήρια κινηματογράφου μειώνεται στο 6% από 1.1.2023 έως και τις 30.06.2023 κατ΄αντιστοιχία με τα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών.

Υπενθυμίζεται ότι οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε κάποια αγαθά και υπηρεσίες ίσχυαν στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των πολιτών και της οικονομίας κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 με τη σχετική προθεσμία να λήγει στο τέλος του 2022.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανάλυση των συνεπειών της προτεινόμενης ρύθμισης, «οι σύνθετες παράμετροι που διαμορφώνει η εξέλιξη της πανδημίας, καθώς και οι οικονομικές προκλήσεις, διεθνώς, που έχει επιφέρει η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία, καθιστούν αναγκαία την παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή σε αγαθά, απαραίτητα για την ατομική υγιεινή και προστασία, όπως οι μάσκες, τα αντισηπτικά, σε είδη αναγκαία για τη θεραπεία του ανθρώπου, όπως οι γραμμές, τα φίλτρα αιμοκάθαρσης και οι απινιδωτές, στον πολιτισμό και ειδικότερα τα εισιτήρια θεάτρων και ζωολογικών κήπων, τις εισαγωγές και παραδόσεις έργων τέχνης, αλλά και σε αγαθά και υπηρεσίες σχετικά με τον τουρισμό, στα μη αλκοολούχα ποτά και τα αεριούχα νερά, καθώς και σε κατηγορίες επιχειρήσεων που επλήγησαν ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας, και συγκεκριμένα τα γυμναστήρια και τις σχολές χορού».

Από τις ρυθμίσεις αυτές, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναμένεται απώλεια εσόδων για το έτος 2023 ποσού περίπου 246 εκατ. ευρώ, η οποία αναλύεται σε:

241 εκατ. ευρώ περίπου, από την παράταση για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, της ισχύος μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα μη αλκοολούχα και αεριούχα ποτά, στα εισιτήρια κινηματογράφων, στις μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους καθώς και στην εστίαση και το τουριστικό πακέτο.

5 εκατ. ευρώ από την παράταση της ισχύος μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού.

Επιπλέον αναμένεται απώλεια εσόδων και από την παράταση υπαγωγής σε μειωμένο ή/και υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. στα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες, για τις οποίες προβλέπεται.

Τα τουριστικά λεωφορεία

Επιπλέον παρατείνεται μέχρι και τις 31.12.2024 η ισχύς της υφιστάμενης διάταξης για καταβολή εφάπαξ πάγιων ποσών φόρου κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής, αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ, τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία ενταγμένα σε ΚΤΕΛ).

Ειδικά για τα τουριστικά λεωφορεία προβλέπεται η παράταση ισχύος των μειωμένων τελών κυκλοφορίας και για το έτος 2023 στα 215 ευρώ για τα οχήματα έως 40 θέσεων και 300 ευρώ για τα οχήματα άνω των 41 θέσεων. Τα μειωμένα τέλη ίσχυσαν και για τα έτη 2021 και 2022.