Αθροιστικά η αξία των ακάλυπτων και απλήρωτων συναλλαγματικών στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 ανήλθε σε 15,7 εκατ. ευρώ, από 55 εκατ. ευρώ στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 και 65,4 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2019.

Μείωση κατέγραψε στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών σε ετήσια βάση, κάτι που οφείλεται στη συνεχιζόμενη αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών για τις πληττόμενες που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 σε 899, από 2.871 στο αντίστοιχο πεντάμηνο του 2020 και 3.649 τεμάχια στο αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Η συνολική τους αξία διαμορφώθηκε στα 10,3 εκατ. ευρώ, από 42,1 εκατ. ευρώ στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 και 47,6 εκατ. ευρώ στο πεντάμηνο Ιανουαρίου –Μαΐου 2019.

Οι ακάλυπτες επιταγές τον Μάιο 2021 αυξήθηκαν σε μηναία βάση κατά μόλις 1,8 εκατ. ευρώ ή κατά 147 τεμάχια. Οι ακάλυπτες επιταγές τον Μάιο 2020 είχαν αυξηθεί σε μηναία βάση κατά 2,3 εκατ. ευρώ ή κατά 264 τεμάχια. Οι δε ακάλυπτες επιταγές τον Μάιο του 2019 είχαν αυξηθεί κατά 9,7 εκατ. ευρώ ή κατά 762 τεμάχια σε μηναία βάση.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 στα 5,4 εκατ. ευρώ, από 12,8 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο πεντάμηνο του 2020 και 17,8 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου –Μαΐου 2019.

Συνολικά οι απλήρωτες συναλλαγματικές που σφραγίσθηκαν στο πεντάμηνο ανήλθαν σε 2.962 τεμάχια από 8.151 τεμάχια στο αντίστοιχο πεντάμηνο του 2020. Οι απλήρωτες συναλλαγματικές τον Μάιο 2020 αυξήθηκαν κατά 1,2 εκατ. ευρώ ή κατά 331 τεμάχια σε μηναία βάση.

Αθροιστικά η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 ανήλθε σε 15,7 εκατ. ευρώ, από 55 εκατ. ευρώ στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 και 65,4 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2019.