Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ’ επάγγελμα αγρότες με ετήσια εισοδήματα μικρότερα των 20.000 ευρώ ή μεγαλύτερα των 50.000 ευρώ, οι οποίοι είτε δεν βαρύνονται με τέκνα είτε βαρύνονται με 1 ή 2 τέκνα, καθώς επίσης και οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες θα είναι οι περισσότερο ωφελημένοι από τις αλλαγές που θα επέλθουν στην κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες.

Όπως προκύπτει από τα όσα ανακοίνωσε πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, με το φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή και θα ψηφιστεί εντός των προσεχών εβδομάδων, θα επέλθουν οι ακόλουθες αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ’ επάγγελμα αγροτών:

1. Μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ.

2. Μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου από τα 1.950 στα 777 ευρώ για όσους δεν βαρύνονται με εξαρτώμενα τέκνα. Η νέα μειωμένη έκπτωση των 777 ευρώ, διαιρούμενη με τον νέο μειωμένο συντελεστή φόρου 9%, θα δίνει και πάλι «έμμεσο» βασικό αφορολόγητο περίπου 8.636 ευρώ, όσο και το ισχύον σήμερα.

3. Προσαύξηση της έκπτωσης φόρου των 777 ευρώ κατά 33 ευρώ και διαμόρφωσή της στα 810 ευρώ για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη, ο οποίος βαρύνεται με 1 εξαρτώμενο τέκνο. Η έκπτωση αυτή, διαιρούμενη με τον ελάχιστο συντελεστή 9%, θα δίνει «έμμεσο» αφορολόγητο όριο εισοδήματος 9.000 ευρώ (έναντι 8.863 ευρώ σήμερα) σε κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με 1 εξαρτώμενο τέκνο.

4. Προσαύξηση της έκπτωσης φόρου των 777 ευρώ κατά 123 ευρώ για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη ο οποίος βαρύνεται με 2 εξαρτώμενα τέκνα (συν 33 ευρώ για το πρώτο και συν 90 ευρώ για το δεύτερο τέκνο). Δηλαδή, η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με 2 εξαρτώμενα τέκνα θα ανέρχεται σε 900 ευρώ. Η έκπτωση αυτή, διαιρούμενη με τον ελάχιστο συντελεστή 9%, θα δίνει «έμμεσο» αφορολόγητο όριο εισοδήματος 10.000 ευρώ (έναντι 9.091 ευρώ σήμερα) στη συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων.

5. Περαιτέρω προσαύξηση της έκπτωσης φόρου των 900 ευρώ κατά 220 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο (πέραν του δεύτερου), το οποίο βαρύνει μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη. Συνεπώς:

* Η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με 3 εξαρτώμενα τέκνα θα ανέρχεται σε 1.120 ευρώ (900 ευρώ μέχρι τα 2 τέκνα + 220 ευρώ για το 3ο τέκνο). Η έκπτωση αυτή θα ισοδυναμεί με «έμμεσο» αφορολόγητο όριο εισοδήματος 11.000 ευρώ (έναντι 9.545 ευρώ σήμερα).

* Η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με 4 εξαρτώμενα τέκνα θα ανέρχεται σε 1.340 ευρώ (900 ευρώ μέχρι τα 2 τέκνα + 220 ευρώ για το 3ο τέκνο + 220 ευρώ για το 4ο τέκνο). Η έκπτωση αυτή αντιστοιχεί σε «έμμεσο» αφορολόγητο όριο εισοδήματος 12.000 ευρώ (έναντι 9.545 ευρώ σήμερα).

6. Σταδιακή αποκλιμάκωση της ισχύουσας κατά περίπτωση έκπτωσης φόρου κατά το 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ.

7. Μείωση των φορολογικών συντελεστών που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Πάντως από την εφαρμογή των παραπάνω αλλαγών στη φορολογική κλίμακα θα προκύψουν μειώσεις ετήσιων φορολογικών επιβαρύνσεων οι οποίες σε ποσοστά θα είναι μεγαλύτερες για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες εισοδήματα μέχρι 19.000 ευρώ και πάνω από 50.000 ευρώ.

Οι μεταβολές στους στους φόρους

Ενδεικτικά η εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” αναφέρει τις ακόλουθες μεταβολές στους φόρους εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ’ επάγγελμα αγροτών:

α) μειώσεις φόρων εισοδήματος έως 320 ευρώ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.636 και μέχρι 19.000 ευρώ και έχουν έως και τρία εξαρτώμενα τέκνα,

β) μειώσεις φόρων εισοδήματος μόλις κατά 17 ευρώ ετησίως για όσους δεν βαρύνονται με τέκνα και δηλώνουν ετήσια εισοδήματα άνω των 19.000 και μέχρι 50.000 ευρώ,

γ) μηδενικές μεταβολές φόρων εισοδήματος για όσους βαρύνονται με ένα εξαρτώμενο τέκνο και δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 19.000 και μέχρι 52.000 ευρώ,

δ) μειώσεις φόρων εισοδήματος μόλις κατά 40 ευρώ ετησίως για όσους βαρύνονται με δύο εξαρτώμενα τέκνα και δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 20.000 έως 57.000 ευρώ,

ε) μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 160 ευρώ ετησίως για όσους βαρύνονται με τρία εξαρτώμενα τέκνα και δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 20.000 έως 68.000 ευρώ,

στ) μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 200 έως 1.000 ευρώ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα άνω των 68.000 και μέχρι 100.000 ευρώ,

ζ) μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 810 έως 11.100 ευρώ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ και μέχρι 1.000.000 ευρώ.

Οι παραπάνω μεταβολές στους φόρους αφορούν στα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από το 2020 και μετά. Ειδικά στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, οι μεταβολές αυτές θα αρχίσουν να γίνονται αντιληπτές από τον Ιανουάριο του 2020 μέσω μειώσεων στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών τους. Για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, οι μειώσεις φόρων θα γίνουν αντιληπτές το 2021 με τα εκκαθαριστικά που θα λάβουν για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020.

Με πληροφορίες από την εφημερίδα “Eλεύθερος Τύπος”

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ