Με μειώσεις έως και 50% θα βρεθούν αντιμέτωποι περίπου 250.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν ΕΚΑΣ, το οποίο θα πιστωθεί στους λογαριασμούς τους από τις 20 έως τις 22 Δεκεμβρίου με τις συντάξεις Ιανουαρίου.

Βάσει του σχεδίου της κοινής υπουργικής απόφασης που αναμένεται να εκδοθεί εντός των επόμενων ημερών, οι περικοπές θα τεθούν άμεσα σε εφαρμογή, προκειμένου να μην χρειαστεί αναδρομική παρακράτηση των περικοπών. Υπενθυμίζεται ότι η δαπάνη για το ΕΚΑΣ, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2017 είναι μειωμένη κατά 439,2 εκατ. ευρώ, ενώ σταδιακά το ΕΚΑΣ θα κοπεί σε όλους μέχρι το τέλος του 2019.

Στην πράξη, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια για το νέο έτος θα παραμείνουν τα ίδια, θα μειωθούν οι κλίμακες των καταβαλλόμενων ποσών, που σήμερα ξεκινούν από τα 230 και φθάνουν τα 57,5 ευρώ. Οι μεγαλύτερες μειώσεις, που πιθανότατα θα αγγίξουν και το 50%, αφορούν την πρώτη κλίμακα στην οποία το καταβαλλόμενο ποσό ανέρχεται σε 230 ευρώ.

Αναλυτικά, σε σχέση με τα εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό ατομικό εισόδημα από συντάξεις για την κάθε κατηγορία, μαζί με τα έσοδα από άλλες πηγές (πχ ενοίκια), δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 8.884 ευρώ το χρόνο, ενώ αν πρόκειται για ζευγάρι συνταξιούχων τότε λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα από σύνταξη και άλλες πηγές, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 11.000 ευρώ.

Ο έλεγχος των εισοδημάτων αφορά στο έτος 2015, που σημαίνει ότι αν για οποιοδήποτε λόγο οι δικαιούχοι υπερέβησαν κάποιο από τα κριτήρια, είτε αποκλείονται είτε θα πάρουν πολύ λιγότερα μετά την μετάπτωση σε χαμηλότερη κλίμακα και τη μείωση του ΕΚΑΣ.

Σήμερα, η πρώτη κλίμακα του ΕΚΑΣ ανέρχεται σε 230 ευρώ το μήνα, για όσους έχουν ατομικό μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα από συντάξεις, κύριες και επικουρικές (από οποιαδήποτε αιτία) μέχρι 601,33 ευρώ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κλίμακα αυτή αναμένεται να πέσει στο 50%, ήτοι να φθάσει μετά βίας τα 115 ευρώ. Η δεύτερη κλίμακα είναι σήμερα στα 172,5 και αν μειωθεί στο μισό θα φθάσει τα 86,2 ευρώ και θα καταβάλλεται σε συνταξιούχους με εισόδημα από 601,34 ευρώ έως 626,50 ευρώ.

Στην τρίτη κλίμακα, που αφορά τους συνταξιούχους με εισόδημα από 626,51 ευρώ έως 643,33 ευρώ το μήνα, το ΕΚΑΣ θα μειωθεί σήμερα ανέρχεται σε 115 ευρώ και πιθανότατα να προσεγγίσει τα 57,5 (-50%).

Τέλος, στην τέταρτη κλίμακα των 57,5 ευρώ το μήνα, που λαμβάνουν όσοι έχουν εισοδήματα από 643,33 ευρώ έως 664,33 ευρώ, ενδέχεται να πέσει στα 28,8 ευρώ.